Transportstölder i Sverige november 2021

Publicerad 2021-12-16 / 13:01 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Varje månad sammanställer Polisen antal anmälda transportstölder samt var i landet de skett. Under november anmäldes 111 transportstölder där kapellskärningar är vanligast. 

Den vanligaste formen av transportstöld är så kallade ”kapellskärningar”: Kriminella åker runt mellan olika rastplatser nattetid, skär hål i mjuka kapell och/eller öppnar olåsta/plomberade släpdörrar och lastar över sådant påträffat gods de anser vara stöldbegärligt till egna fordon. Ofta arbetar de två till fyra personer ihop, ibland så många som åtta med flera fordon samt mindre lastbil för transport.

Slangning av diesel är också vanligt, och kombineras ibland med kapellskärningar.

Sett över en längre tidsperiod, i södra delen av landet, är mer eller mindre alla rastplatser/uppställningsplatser utan inhägnad och tillträdesbegränsning utsatta för brott.

Mer information om transportstölderna och dess lokalisering finns i nedanstående filer.