Transportstölder i Sverige – Årssammanställning 2021

Publicerad 2022-01-24 / 15:39 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Varje månad sammanställer Polisen antal anmälda transportstölder i Sverige. Nu har en årssammanställning publicerats. 

Sammanlagt har det anmälts 1316 transportstölder under 2021, vilket motsvarar 3,6 stölder per dag. Detta är en kraftig minskning från tidigare år. Region Syd är överlägset hårdast drabbat och står för nästan hälften av alla anmälningar. Kapellskärningar är det vanligaste brottet. Mörkertalet tros vara stort 

Ur sammanställningen kan läsas att:

  • Utländska lastbilar hårt utsatta vilket troligen beror på att utländska lastbilar i större omfattning parkerar för dygnsvila på osäkra uppställningsplatser och i större omfattning kör med mjuka kapell som är lätta att skära upp för tjuven. 
  • Transportstölder och kapellskärningar begås av ett brett spektrum av aktörer - från oorganiserade tillfällighetsdrivna aktörer till mycket välorganiserade och systematiska nätverk. De mindre organiserade aktörerna kan många gånger verka i närheten av sina hemorter, medan de mer organiserade nätverken arbetar inom mycket stora områden och över flera regioner.
  • Mindre organiserade aktörer färdas i 1-2 fordon och arbetar i grupper om 2-3 individer. De åker nattetid runt till olika rastplatser för lastbilar samt andra vanliga platser där lastbilar parkerar för sin nattvila. De skär hål i kapellen, eller bryter plomberingar till lastutrymmen, kontrollerar vad som transporteras och tillgriper vad de kan hitta av värde. En del aktörer kombinerar kapellskärningar med att slanga diesel från lastbilarna.
  • Den absoluta majoriteten av anmälda brott sker i södra Sverige. Brotten är koncentrerade kring de stora transportnoderna Stockholm, Göteborg och särskilt Helsingborg. Nordvästra Skåne med Helsingborg i sitt centrum står för 23% av alla anmälda stölder i Sverige. 
  • Stölderna sker på rastplatser och uppställningsplatser längs de stora motorvägarna. I södra delen av landet är mer eller mindre alla rastplatser och uppställningsplatser utan inhägnad och tillträdesbegränsning utsatta för brott.
  • Stölder av diesel är också något som drabbar transportnäringen i Sverige i stor utsträckning. En nedgång har dock skett under det senaste året. Stölderna kommer möjligen att öka i takt med stigande dieselpriser.

Ni hittar rapporten som helhet nedan. Här hittar ni även rapporterna för okt - dec 2021.