Transportkonferens och årsmöte för föreningen Sveriges Åkeriföretag Mitt

Publicerad 2024-01-30 / 09:37 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Välkommen till transportkonferens med studiebesök i Garpenbergs gruva lördagen den 2 mars. Efteråt genomförs även årsmötet för åkeriföreningen Sveriges Åkeriföretag Mitt.

Program:
8.30  Samling
9-12  Studiebesök Garpenberg
12-13  Lunch Långdahls Åkeri Grådö, Hedemora
13.30-14.15  Aktuellt från Sveriges Åkeriföretag
14.15-15.00  Fair Transport
15 -16  Årsmöte – Ulric Långberg vidtalad som ordförande

Vi samlas vid grindstugan utanför gruvan kl 08:30 (Kaspersbo 20, Garpenberg) och tar oss sedan under jord i några timmar, det efterföljs av lunch och transportkonferens samt SÅ Mitts årsmöte.

Anmälan krävs och görs senast den 28 februari via webbokningen.

Vid frågor, kontakta oss via medlemsservice@akeri.se eller ring 010-510 54 00.

Välkommen!

Carina Ahlfeldt


Chef Medlemsservice och Regionchef Norr – Mitt – Gävleborg - Västra Götaland - Gotland
010-510 54 06
carina.ahlfeldt@akeri.se

dd