Transporteffektivitet på Almedalen

Publicerad 2023-06-01 / 10:17 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Tillsammans med Tågföretagen och Svensk Sjöfart har vi ett gemensamt arrangemang på Almedalen - Hur ökar vi transporteffektiviteten genom samverkan mellan järnväg, väg och sjöfart? Välkomna!

Arrangör: Tågföretagen, Sveriges Åkeriföretag, Svensk Sjöfart

Datum och tid: 29 juni, 13.00-13.45

Plats: Mellangatan 27, ”2030-arenan”

Transportberoendet i samhället är stort och väntas fortsatt öka. Vikten av transporteffektivitet och fokus på omställning inom transportsektorn bör vara en avgörande del av utvecklingen av framtidens transporter. Intermodala transporter är en given lösning som kan underlätta dessa utmaningar.

I dag står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Transportsektorn har ålagts ett tufft beting att ställa om till följd av globala, europeiska och nationella krav om minskade växthusgasutsläpp. För att nå de svenska nationella klimatmålen måste utsläppen minska med närmare 10 procent per år fram till 2030. Fram till 2040 är dessutom Trafikverkets prognoser att transportvolymerna kommer att öka med 50 procent. Därmed blir optimeringen av samverkan mellan väg, järnväg och sjöfart ett viktigt bidrag i omställningen. Att sträva efter transporteffektivitet är naturligt inom åkerinäringen, godsjärnvägen och sjöfarten och handlar i grunden om den mest effektiva vägen från punkt A till punkt B. Men för att uppnå ökad transporteffektivitet krävs dock ett antal åtgärder på både kort, medel och lång sikt vilket diskuteras under detta seminarium.

Medverkande:
Gustaf Engstrand, Tågföretagen
Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
Anders Hermansson, Svensk Sjöfart
Erica Kronhöffer, Green Cargo
Mattias Goldmann, moderator, 2030-sekretariatet