långt fordon Header

Transporteffektivitet och ekonomiskt med långa lastbilar

Publicerad 2018-09-03 / 16:57 av Charlotta.Nilsson i Längre och tyngre fordon

Sveriges Åkeriföretag välkomnar att regeringen nu med uppdrag till Trafikverket och Trafikanalys vidtar åtgärder som förbereder en introduktion av längre lastbilar i Sverige. 

Samhällsnyttan med långa lastbilar är väsentligt mycket större än kostnaderna. Tidigare svenska utredningar har verifierat den stora samhällsnyttan i Sverige som är 11 gånger större än kostnaderna att tillåta längre lastbilskombinationer. Svenska utredningar om tyngre och längre fordon har inspirerat Finland att stärka sin konkurrenskraft genom att gå före med att införa effektivare godstransporter på väg. Finland har redan ett stort 76 tons vägnät på plats och har nu beslutat om 34,5 meters fordon.

Det går alldeles för långsamt för Sverige att stärka konkurrenskraften genom effektivare godstransporter på väg. Längre lastbilar för godstransporter på väg sänker utsläpp av växthusgaser per transporterad enhet, och är trafiksäkert samt ekonomiskt mycket fördelaktigt. Samhället kan mycket snabbt tillgodogöra sig nyttan samtidigt som svensk konkurrenskraft också kommer att öka efter hand som både längre och tyngre lastbilar tillåts.

Tillåten längd för fordonskombinationer bör harmoniseras med Finland till 34,5 meter, den tillåtna längden för lastbilskombinationer som Finland beslutat att införa och som redan har notifierats till EU kommissionen.

I Sverige har från 1 juli 2018 bara 12 procent av det statliga vägnätet upplåtits för BK4, vilket klarar fordonskombinationer på upp till 74 ton. För uppgradering av BK1 (64 ton) vägnätet till BK4 behövs åtgärder på cirka 820 av BK1 vägarnas broar och 10 procent av BK1 vägarna behöver förstärkas. Trafikverkets nuvarande målsättning är att till 2030 uppgradera knappt häften av BK1 till BK4. 
Med längre fordon bör det vara möjligt att väsentligt mycket snabbare öppna upp stora delar av nuvarande BK1 och BK4 vägnätet för 34,5 meters lastbilsekipage eftersom långa fordon har större axelavstånd och fördelar vikten på ett för vägar och broar mycket gynnsamt sätt.

Fordonsländen 34,5 meter främjar också intermodala lösningar, där så är möjligt, eftersom längden baseras på multiplar av standardiserade containers, växelflak och påhängsvagnar som används i intermodal trafik.