Trailers och semitrailers undantas

Publicerad 2022-09-15 / 15:17 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

EU-kommissionen klargör nu i sin FAQ att trailers och semi-trailers inte omfattas av returskyldigheten för lastbilar som ska ske var 8:e vecka enligt reglerna i mobilitetspaketet. Beslutet ligger helt i linje med våra synpunkter som vi framfört via vår gemensamma organisation i Bryssel, Nordic Logistics Association (NLA).   

I Europa finns det cirka 20 miljoner trailers och cirka 6,2 miljoner lastbilar. En returskyldighet för släpvagnarna var 8:e vecka skulle avsevärt försvåra planering och logistiskplanering av varuleveranser, vilket skulle leda till minskad effektivitet och produktivitet samt ge en negativ effekt på klimatet och EU:s mål att sänka CO2-utsläppen.

Reglerna att lastbilen ska återvända till etableringsmedlemsstaten var 8:e vecka är dock viktig. De kommer att spela en viktig roll för att bekämpa orättvisa metoder med brevlådeföretag och för att förbättra arbetsvillkoren för förare i Europa.

Till EU-kommissionens FAQ