header BK4

Trafikverket uppdaterar sin hemsida gällande BK4

Publicerad 2018-11-09 / 08:01 av Charlotta.Nilsson i BK4

Trafikverket har uppdaterat sin hemsida och förtydligat vad som gäller när du kör eller planerar lastbilstransporter på BK4 vägar. Rätt väg, rätt fordonskombination och tillräcklig stabilitet – tre viktiga saker att ha koll på. Dessutom kan dubbelmontage behövas.

Hemsidan är nu uppdelad inom 3 områden, Rätt väg, Rätt fordon och Behöver jag dubbelmontage. Nedan hittar ni delar av den information som finns på Trafikverkets hemsida. Kartorna kommer ni åt hos Trafikverket. 
 

Rätt väg för BK4

På Trafikverkets kartor ser du var du får köra med upp till 74 ton. Kartorna visar även om det behövs dubbelmontage.

  • Länskartor - finns för vart och ett av de tio län som har BK4-vägar. Länskartorna är de mest detaljerade.
  • Regionkartor - finns för de fyra regioner som har BK4-vägar – Nord, Mitt, Väst och Syd.
  • Sverigekartan - ger en överblick av de fem BK4-vägnäten
     

Du kan även söka i nationella vägdatabasen, NVDB. Här får du tillgång till alla data om det allmänna vägnätet, till exempel bärighet, vägstandard och hastigheter. 
Följ länken till NVDB och klicka sedan på ”Se Sveriges vägar på karta”. I fönstret som kommer upp går du in i tomma rutan i listen till höger och väljer ”Bärighet” i rullisten. 

Många undrar varför bärighetsklass 4 inte är utmärkt längs vägen. Det hänger samman med att trafikförordningen utgår från BK1 som standard för det allmänna vägnätet. De lägre bärighetsklasserna BK2 och BK3 är undantag från denna standard. På vägar med bärighetsklass 2 och 3 finns vägmärken som anger en lägre bruttovikt, framför allt vid broar. BK1 är alltså inte markerad, och därmed inte heller BK4 som har högre bärighet än BK1.
 

Rätt fordon för BK4

Rätt fordon handlar om att kombinationen av lastbil och släp uppfyller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:40Fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton). Transportstyrelsens lastbilskalkylator är en hjälp när man ska ta reda på om och fordonskombinationen klarar dessa krav. När du knappar in registreringsnumren för fordonen som ska kopplas samman, får du upp alla tekniska data för fordonskombinationen. Om något värde saknas eller är felaktigt, ska du fylla i eller ändra det.

Kalkylatorn kan beräkna alla värden – bland annat sidostabilitet, dämpning, bakåtförstärkning och kopplingskrafter – om man fyller i lasthöjden samt axeltrycket för varje axel. Lasthöjden är avståndet från mark till lastens överkant. Resultatet visar om något avviker från ett gränsvärde. Det kan till exempel gälla sidostabilitet eller prestandavärdena på kopplingsanordningarna. 

Lastbilskalkylatorn kan däremot inte hantera uppgifter om fordonets stabiliseringssystem. För att kunna styrka att stabilitetssystemet är rätt inställt krävs ett intyg eller motsvarande från påbyggaren eller från den auktoriserade verkstad som har ställt in systemet på önskat värde.
 

Behöver jag dubbelmontage

Lastbilar och fordonskombinationer för upp till 74 tons bruttovikt har fler hjulaxlar som fördelar tyngden jämnare. Därför ger de inget högre slitage på vägen. På svagare BK4-vägar finns krav på dubbelmontage, medan vägar med hög standard är undantagna från den regeln. Det gäller bland annat en del vägsträckor på Europavägar.

Men det finns en övergångsregel: Kravet på dubbelmonterade hjul gäller inte för de fordon som är inregistrerade före 31 december 2018. På Trafikverkets kartor (pdf) är vägsträckor som kräver dubbelmontage markerade med röd färg och texten ”Särskilda villkor”.

Källa: Trafikverket