Trafikverket skjuter upp planerade hastighetssänkningar

Trafikverket skjuter upp planerade hastighetssänkningar

Publicerad 2021-11-17 / 13:27 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

I slutet av oktober beslutade Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon att årets hastighetsanpassningar inte beslutas den 1 november. Ändringarna kommer istället att genomföras efter att Nationell plan för transportsystemet 2022-2033 samt regionala planer är fastställda.

Detta innebär att flertalet planerade hastighetssänkningar på det mindre trafikerade vägnätet inte genomförs just nu. Detta är ett symboliskt viktigt beslut för viktiga gods- och persontrafikstråk. I stället för att sänka hastigheter behövs mer resurser till vägunderhåll och satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder som exempelvis mitträcken. Underhållet är eftersatt som det är och genomförs planerade hastighetssänkningar är risken stor att dessa vägar kommer att nedprioriteras ytterligare framöver.