Trafikverket ska utreda hanteringen av undantag för stora och tunga transporter

Publicerad 2022-12-28 / 09:29 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen vill förenkla hanteringen av undantag för stora och tunga transporter på allmänna vägar. Trafikverket får i uppdrag att utreda hur handläggningen, som sköts av Trafikverket och kommunerna, kan bli enklare och mer effektiv. Uppdraget ska redovisas 17 juni 2024.

Regeringen vill att hanteringen av ansökningarna ska bli enklare. Som det är nu kan den som ska genomföra transporten få vänta från tio minuter till över en månad på besked efter sin begäran om undantag. 

Trafikförordningen innehåller bestämmelser om motordrivna fordons vikt, bredd och längd. Om ett fordon inte uppfyller dessa krav och ska färdas på allmän väg krävs ett undantag från kommunen eller Trafikverket, beroende på färdväg. Det kan till exempel handla om transport av en vinge till ett vindkraftverk, tunga arbetsmaskiner eller en mobilkran som behöver lyfta bort ett tungt föremål efter en olycka.

Behovet av transporter som är tyngre, bredare och längre än vad som i allmänhet är tillåtet är stort. Bara Trafikverket får in cirka 33 900 ansökningar om undantag varje år. Det finns även tecken på att många transporter sker utan beviljat undantag, vilket i sin tur kan leda till osund konkurrens. Eftersom det saknas harmonisering mellan kommunerna sker handläggningen också på olika sätt och tar olika lång tid.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att utreda möjliga förenklingar och effektiviseringar av undantagsprocessen, med bibehållen kvalitet i hanteringen och utan att riskera skador på infrastrukturen eller minskad trafiksäkerhet. Trafikverket ska redogöra för hur möjligheterna ser ut för Trafikverket att, helt eller delvis, sköta ärendehandläggningen och fatta beslut om de undantag som i dag hanteras av kommuner.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 17 juni 2024.