Trafikverket reglerar bränslepriser i sina kontrakt

Publicerad 2022-05-05 / 12:16 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

På grund av de ökade drivmedelspriserna beslutade Trafikverkets generaldirektör i april att prisökningen på drivmedel ska regleras och att de skulle se över hur detta kan ske. Detta för att i befintliga kontrakt minska risken för obestånd och konkurser, samt i kommande kontrakt minska risken för högre anbudspriser på grund av osäker kostnadsutveckling.

Nu har Trafikverket gått ut med en nyhet om detta där de även presenterar hur de räknar. Regleringen kommer att baseras på vilken form av kontraktsförutsättningar och entreprenad du som leverantör har. Index regleras med januari som basmånad och reglering sker från och med februari. Läs mer hos Trafikverket.