Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag samarbetar för bättre vägunderhåll

Publicerad 2024-06-13 / 09:47 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Efter en tuff vinter och vår på Sveriges vägar har Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag nu ökat samarbetet för att gynna vägunderhållet. 

En ökad förståelse för varandras frågor och utmaningar, det var resultatet av det gemensamma mötet som ägde rum under tisdagen mellan Sveriges Åkeriföretag Värmland och Trafikverket Mellersta regionen med anledning av en skrivelse som åkeriföretagen skickat till Trafikverket. 

- Vi ville diskutera våra medlemmars upplevelser av en tuff och påfrestande vinter ute på vägarna och få en förståelse för deras situation, säger regionchef Per Broholm från Sveriges Åkeriföretag, som gärna ser att staten satsar mer på underhållet av vägarna i glesbygd. 

- Under ett år har våra medlemmar i princip varit ute och kört på Sveriges alla vägar och för oss är vägarnas tillstånd en överlevnadsfråga.

Trafikverket mötte upp för att lyssna och ge kunskap om hur man arbetar med vägunderhållet i Värmland tillsammans med sina entreprenörer. 

- Vi har samsyn med branschen om att det saknas tillräckligt med pengar för att komma till rätta med den underhållsskuld som finns i vägnätet, men vi arbetar varje dag för att vägarna ska vara så framkomliga som möjligt utifrån de förutsättningar vi har och de prioriteringar vi måste göra, säger Karin Gustafsson, chef för Underhåll i Trafikverkets mellersta region.

Trafikverkets regionchef Rami Yones avslutade mötet med att poängtera vikten av att ha ett gott samarbete med åkeribranschen. 
- De kan bidra genom att vara våra ögon ute på vägarna och rapportera in avvikelser direkt till Trafikverket. Tillsammans kan vi se till att förbättra vägunderhållet.

På mötet deltog representanter från Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Westan Logistic AB, Virkeslogistik, VSV Unite och Jages Transport.

Per Broholm, regionchef Sveriges Åkeriföretag, Rami Yones, regiondirektör för Trafikverkets mellersta region, Anders Örtendahl, VD Westan Logistic AB, Sandra Hagstrand, Trafikverket, Mikael Danielsson VD Virkeslogistik, Christina Lundqvist, Marknad och k