header väg

Trafikverket har beslutat om nya krav på kompetens

Publicerad 2018-12-12 / 14:47 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Trafikverket förändrar sina krav på kompetens för Arbete på väg från 1 januari 2019. De nya kraven införs successivt i nya upphandlingar.   

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven behöver en person både teoretiska och praktiska kunskaper. Trafikverket kräver att de som utför arbetsuppgifter och har roller som är särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbeten och trafikanter, ska vara certifierade eller genomgå en utbildning utöver kompetenskraven. 

Kompetenskravet har 3 steg. Steg 1 och 2 är indelade i tre inriktningar (utförare) och steg 3 har en inriktning (styra och leda). Vilka krav som gäller för de olika stegen framgår i respektive kontrakt med hänvisning till kravdokumentet TDOK 2018:0371 APV Kompetens i upphandlad verksamhet – Entreprenad och Projekteringstjänster. Till detta finns tillhörande råd. Se bifogade filer längre ner. 

 • Kontrollera alltid vad som gäller med entreprenören
 • En godkänd certifieringen räcker i 4 år
 • Certifieringen är personlig och registreras i ID06
 • Kompetens- och utbildningskrav blir kvar för roller som inte certifieras.
 • Kompetensintyg (arbetsgivare utfärdar)
 • Utbildningsintyg (utbildare utfärdar) ej äldre än 4 år.
   

Kompetens för arbete på väg, APV

Steg 1 Grundkompetens 
Grundkompetensen i steg 1 bekräftas av arbetsgivaren med ett kompetensintyg.

 • 1.1 Allmän grundkompetens, APV 1.1 
  För alla som utför arbete på vägen som är upphandlad av Trafikverket.
   
 • 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon 
  För förare av väghållnings- och transportfordon samt utförare av transporttjänster.
   
 • 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten 
  För vägarbetare eller liknande.

Steg 2 Kompetenskrav APV utförare
Kompetenskrav med certifierings- eller utbildningskrav för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten.

 • 2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon, APV 2.1 
  Förare av väghållningsfordon som utför skyddsarbete med TMA samt förare som utför intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar.
  Certifieringskrav.
   
 • 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering, APV 2.2
  För personal som svarar för det praktiska utförande av trafik- och skyddsanordningar inklusive trafikdirigering (lagbas). Även personal som instruerar medhjälpare i steg 1 kompetens.
  Certifieringskrav.
   
 • 2.3 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning, APV 2.3
  Personal som svarar för montering längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar.
  Utbildningskrav (teori och praktik).


Steg 3: Kompetenskrav APV styra och leda
Kompetens- och certifieringskrav för vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster.
Certifieringskrav.

 

Kompetens för vinterväghållning

För vinterväghållning har inga förändringar skett. Här räcker certifieringarna i 6 år. 

 

Certifieringsprov och bokning

 • Efter 1 januari 2019 ska man kunna avlägga certifieringsprovet på Trafikverkets 72 provskrivningskontor.
 • Certifieringsprovet bokar du personligen via Förarprovs webbplats (från 1 januari 2019).
 • Inloggning görs med hjälp av BankID (mobilt eller säkerhetsdosa) och det krävs att du har ett giltigt ID06 kort vid bokningstillfället.
 • Du kan välja vilket kontor och vilken tid som helst från Förarprovs ordinarie tider.
 • En provavgift kommer att tas ut (inte fastställd ännu).
 • Klarar du provet registreras detta automatiskt i ID06 kompetensdatabas och kompetensen finns därigenom registrerat på dina ID06 kort. Klarar du inte provet får du inte genomföra det arbetet som provet avser. Det finns möjlighet att boka ett nytt prov. Regeln säger att man kan endast göra ett prov per dag.
   

Övergångsregler i kommande upphandlingar

Trafikverket kommer i pågående entreprenader diskutera APV lösningar med respektive entreprenör, hur det gamla kompetenskraven (nivåer) kommer att hanteras i kontrakten. 

Trafikverket har beslutat att en generell dispens till 2020-01-01 ska gälla för de personer som redan är certifierade enligt följande:

 • Certifierade enligt nivå 2 får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 2:1
 • Certifierade enligt nivå 3A och 3B får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 2:2
 • Certifierade enligt nivå 4 får utföra det arbete som kräver kompetens enligt steg 3

Det är entreprenören som har kontrakt med Trafikverket som ska informera dig eller din arbetsgivare vad som i stället gäller.

Läs mer på Trafikverket hemsida.