Tittarrekord för Svenska Truckers

Tittarrekord för Svenska Truckers

Publicerad 2022-04-25 / 14:06 av Charlotta.Nilsson i Svenska Truckers

Svenska Truckers har varit ett av de populäraste programmen på TV3 sedan start med ständigt ökande tittarsiffror. Just nu sänds säsong 5 där det senaste avsnittet slog tittarrekord och hela 298 000 tittare satt bänkade framför TVn. Programmet växer hela tiden och drar till sig nya tittare. Wow!

Programmet belönades 2020 med TV-priset Kristallen för Bästa reality-serien. Kompetenta yrkesmänniskor som visar att de är duktiga på sitt yrke blir ett ärligt, populärt och engagerande TV-program. 

Svenska Truckers är den största kommunikationssatsningen som Sveriges Åkeriföretag någonsin gjort där både lastbilen och föraryrket synliggörs hos allmänheten. Serien är populär i alla åldersgrupper men har bland annat bidragit till att en ökning av kvinnor som söker sig till branschen. Detta var ett av målen med Svenska Truckers vilket stärker vårt beslut om en egen TV-serie.  

Programmet har även bidragit till ett ökat intresse och en djupare förståelse för det arbete som åkerinäringen utför och vår roll i samhället. I serien ser vi allt från leveranser av hus, mat, timmer, paket, kemikalier, djur och sopor till avloppsrensning, lyft och asfaltering.  

Svenska Truckers är en så kallad ”workplacereality”, där tittaren följer ett antal förare och åkeriers vardag på olika platser i Sverige. Ämnen som berörs i programmet varierar förstås, men målet är att visa upp det mångfacitterande, varierande, utmanande och roliga yrke som chaufförsyrket är. 

Läs mer om programmet och deltagarna här.