Titta på webbinariet om Bulk 20

Publicerad 2020-12-04 / 13:18 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Lyssna på vårt webbinarie om de nya allmänna bestämmelserna om Bulk 20. Sveriges Åkeriföretags jurister Fredrik Engström och Tim Olsson beskriver vad de nya bestämmelserna betyder för avsändare, transportör och mottagare. De nya bulkbestämmelserna är godkända av försäkringsbranschen. 


Vad är nytt i Bulk 20

  • Det geografiska transportområdet där Bulk 20 kan tillämpas är utvidgat
  • Nya Bulk 20 innehåller mer förklarande text
  • Utökat ansvar till åtta istället för sex prisbasbelopp 
  • Ersättningskrav ska ställas utan ”oskäligt uppehåll”
  • Fraktföraren ansvarar endast fram till ”anslutningspunkten