Tillfälliga undantag från förordningen om kör- och vilotider

Tillfälligt undantag om kör- och vilotider från 1 februari 2022

Publicerad 2022-01-31 / 13:00 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen medger undantag från förordningen om kör- och vilotider från och med den 1 februari till och med den 2 mars 2022.

Beslutet ger vissa lättnader i regelverket för kör- och vilotider. En kopia av beslutet ska medföras i fordonet vid internationell trafik och kunna uppvisas vid en kontroll. Undantaget gäller för alla transporter av gods och passagerare. Dispensen gäller i 30 dagar från 1 februari 2022 och upphör att gälla 3 mars 2022.

Undantaget innebär att:

  • alla transporter på svenskt territorium omfattas av undantaget
  • den dagliga körtiden får utökas till maximalt 11 timmar
  • veckokörtid får utökas till maximalt 60 timmar
  • körtiden under två veckor får utökas till maximalt 120 timmar
  • en sammanhängande vila om 9 timmar ska betraktas som en normal dygnsvila
  • reducerad veckovila behöver inte kompenseras under perioden
  • inga undantag för rast medges


Länk till Transportstyrelsens hemsida för mer information. Beslutet blir tillgängligt på Transportstyrelsens hemsida den 1 februari 2022.