Brexit transporter

Till åkeriföretag och yrkesförare som trafikerar Storbritannien

Publicerad 2019-10-11 / 11:14 av Charlotta.Nilsson i EU

Storbritanniens Department for Transport (DFT) har skickat ett brev till transportföretag och transportorganisationer inom EU inför Storbritanniens utträde den 31 oktober. 

Till åkeriföretag och yrkesförare som trafikerar Storbritannien

Se över och förbered er inför nya krav på dokumentation och tillstånd som kommer att krävas vid en hård brexit.

Storbritannien lämnar Europeiska unionen den 31 oktober. Den brittiska regeringen arbetar hårt för att nå en ny överenskommelse med EU inför Brexit den 31 oktober, men om Storbritannien inte kan säkra en bra överenskommelse med EU måste de vara beredda att lämna utan en överenskommelse. Förberedelser för inför Brexit har pågått under de senaste tre åren, och dessa har intensifierats sedan den nya brittiska regeringen tillträdde i juli. Är du ett åkeriföretag baserat i ett EU-land, och om Storbritannien lämnar EU utan en överenskommelse, kommer du att behöva nya dokument och tillstånd från din importör/exportör för att kunna verka i Storbritannien. Se över vad du behöver redan nu.

För en fullständig förteckning över dokument, besök gov.uk/brexit-hauliers och ladda ner guiden för åkeriföretagare och guiden för förare.