Tar inte Fair Transport fokus från mitt eget varumärke?

Fair Transport är till för att stärka dig och ditt företags varumärke. Det visar att du är en seriös aktör på transportmarknaden som arbetar med ständiga förbättringar kring hållbarhet. Fair Transport lyfter fram och uppmärksammar hållbara transporter som utförs av ansvarstagande åkeriföretag. Du kan använda Fair Transport som säljstöd i samband med anbudsförfaranden för att stärka ditt företags trovärdighet och ge möjlighet till en bättre affär.

Visa alla