Tar inte Fair Transport fokus från mitt eget varumärke?

Fair Transport är till för att stärka dig och ditt företags varumärke genom att visa på skillnaden mellan en bra och en dålig transport. Det ska lyfta fram och uppmärksamma hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkerier. Du kan använda Fair Transport som säljstöd i samband med anbudsförfaranden för att stärka ditt företags trovärdighet och ge möjlighet till en bättre affär.

Visa alla