Sveriges Åkeriföretag välkomnar den nya regeringen

Sveriges Åkeriföretag välkomnar den nya regeringen

Publicerad 2021-11-30 / 13:58 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Magdalena Andersson, Sveriges nya statsminister har nu presenterat sin nya S-regering där vi ser både nya och gamla statsråd. Magdalena passade samtidigt på att klargöra regeringens tre prioriterade områden framöver:

•    Ökad trygghet genom minskad segregation och brottsbekämpning
•    Pådrivning av den gröna omställningen med gröna investeringar 
•    Stärkt välfärd i hela landet

Som åkerinäringens branschorganisation ser vi att svensk åkerinäring även fortsatt kommer vara en viktig del i arbetet med att stärka och bygga vårt land. Vi har ett bra samarbete med flertalet departement och ministrar redan idag och vill passa på att välkomna och bjuda in alla nya statsråd och dess medarbetare till dialog och samarbete med Sveriges Åkeriföretag.