Trafikutskottet Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag lyfte heta frågor med Trafikutskottet 

Publicerad 2020-05-12 / 16:22 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

YKB, olaga cabotage och coronaläget var tre heta punkter på dagens möte med Trafikutskottet.  

På tisdagen, den 12 maj, var vi kallade till Riksdagens Trafikutskott för att lämna en lägesrapport för åkerinäringen under rådande pandemi. 

Ulric Långberg, branschchef och Jacob Hartman, branschföreträdare, representerade Sveriges Åkeriföretag. Dessutom medverkade Lars Mikaelsson och Martin Hörner Kloo från Svenska Transportarbetareförbundet, samt Erling Andersson från Polisen.

Vi förklarade för Trafikutskottet att trots att vissa sektorer av åkerinäringen påverkas stort av coronasituationen, så är läget inte lika allvarligt inom åkeribranschen som när det gäller persontransportsektorn. En del sektorer av åkeribranschen berörs över huvud taget inte av coronaläget medan vissa sektorer berörs marginellt.

Vi tog även upp problematiken om olaga cabotagetransporter och att Sveriges Åkeriföretag i den frågan önskar ett samarbete med Polisen. 

YKB är även det en het fråga just nu. Den förlängning av giltighetstiden för YKB som är på gång är både efterfrågad och nödvändig. Vi får inte tappa förare nu i coronatider pga en fortbildning som utan problem kan senareläggas. Nu väntar vi på ett regeringsbeslut för att fastställa detta. 

Vi flaggade även för en eventuell problematik gällande de nya EU-reglerna om yrkeskompetensbeviset som gäller från den 23 maj och som innebär en förändring av utbildningen. Då Sverige ännu inte beslutat om de nya föreskrifterna - som beskriver innehållet i utbildningen, har varken vi eller någon annan utbildningsanordnare, möjlighet att uppdatera och skicka in en ny utbildningsplan för godkännande. Lägg där till en handläggningstid på minst 3 veckor hos Transportstyrelsen för nya utbildningsplaner så inser alla att ekvationen inte alls går ihop. Det finns i skrivande stund inte heller några övergångsbestämmelser utöver att skicka in en helt ny utbildningsplan. Här hoppas vi på politisk påverkan för att få en smidig lösning på den situation vi nu hamnat i. 

Det vi vet om de nya föreskrifterna verkar positivt. På Transportstyrelsens hemsida står bland annat:

  • Utbildare kan lättare anpassa innehållet i utbildningen till kursdeltagarnas förutsättningar
  • Det blir möjligt att göra vissa moment på distans

Föreskrifterna innehåller förändringar om

  • vilka ämnen som ska ingå vid grundutbildning
  • vilka ämnesområden som ska ingå vid fortbildning
  • kunskapsprovets innehåll
  • möjlighet att ansöka om anpassat muntligt prov
  • krav om försäkran före kunskapsprov i syfte att bland annat förhindra otillåtna hjälpmedel