bild almedalen

Sveriges Åkeriföretag i Almedalen

Publicerad 2024-06-17 / 10:22 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Sveriges Åkeriföretag finns på plats under delar av Almedalsveckan där vi påverkar och lyfter åkerinäringens mest aktuella frågor. I år arrangerar vi bland annat ett eget frukostmöte där vi bjudit in representanter från samtliga politiska partier, ett gemensamt seminarie med Trafikverket kring vinterväghållning och ett gemensamt seminarie med Tågföretagen och Svensk Sjöfart kring transporteffektivitet. Vi arrangerar och deltar även på flera rundabordsamtal under veckan. 


Välkommen att delta på våra öppna arrangemang

Eget arrangemang:
Samverkan för effektiv vinterväghållning

Tid: Onsdag 26 juni kl. 15.30 - 16.15
Plats: fartyg, Vägverket, "kajplats nr 4 på Holmen"

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer
Arrangör: Trafikverket, Sveriges Åkeriföretag

Beskrivning av samhällsfrågan:
Likt resten av året ställer vintern krav på en effektiv väghållning med aktörer som samverkar i hela kedjan, från beställare till utförare. Vilka möjligheter och utmaningar finns det för att uppnå en ännu mer effektiv vinterväghållning? Hur kan olika aktörer samverka tillsammans?

Utökad information om evenemanget:
Hur befintlig infrastruktur underhålls och utnyttjas är avgörande för alla som färdas på våra vägar. Medborgare och näringsliv är beroende av ett fungerande vägtransportsystem som är tillgängligt, framkomligt och trafiksäkert året runt. Likt resten av året ställer vintern krav på en effektiv väghållning med aktörer som samverkar i hela kedjan, från beställare till utförare. Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag har fördjupat sin samverkan och dialog för att säkerställa välfungerande vägar och effektiva transporter. Välkommen till vårt gemensamma seminarium där vi tillsammans med olika aktörer diskuterar och delar med oss av erfarenheter, förutsättningar, pågående insatser och utveckling för vinterväghållning. Seminariet är öppet och kostnadsfritt för alla.

Medverkande:

 • Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket
 • Anna Ericsson, Chef verksamhetsområde Trafik, Trafikverket
 • Oscar Hyléen, VD, Sveriges Åkeriföretag
 • Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag
 • Peter Rydell, Biträdande Divisionschef Drift, Svevia
 • Magnus Lindby, VD, Roma Grus

Eget arrangemang:
Omlastningsnodernas betydelse för transporteffektivitet – hur löser vi utmaningen? 

Torsdag: 27 juni - 09:30 - 10:15
Plats: Hamngatan 1, trädgården, "Maritim Mötesplats"

Ämne: Infrastruktur/kommunikationer, Klimat/miljö
Arrangör: Föreningen Svensk Sjöfart, Almega Tågföretagen, Sveriges Åkeriföretag

Beskrivning av samhällsfrågan:
Transportberoendet i samhället är stort och väntas fortsatt öka. Vikten av transporteffektivitet och fokus på omställning inom transportsektorn bör vara en avgörande del av utvecklingen av framtidens transporter. En given lösning, som kan underlätta dessa utmaningar, är intermodala transporter.

Utökad information om evenemanget:
Att sträva efter transporteffektivitet är naturligt inom åkerinäringen, godsjärnvägen och sjöfarten, i grunden handlar det om den mest effektiva vägen från punkt A till punkt B. Ett av Sveriges klimatmål till 2045 är nettonollutsläpp av växthusgaser, det innebär att transportsektorn i princip måste bli helt klimatneutral. I dag står inrikes transporter för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Transportsektorn har ålagts ett tufft beting att ställa om till följd av globala, europeiska och nationella krav om minskade utsläpp. Fram till 2040 är dessutom Trafikverkets prognoser att transportvolymerna kommer att öka med 50 procent. Därmed blir optimeringen av samverkan mellan väg, järnväg och sjöfart ett viktigt bidrag i omställningen. För att uppnå ökad transporteffektivitet krävs dock ett antal åtgärder på både kort, medel och lång sikt. Vilka insatser behövs från branschen? Vilka krav bör transportköparna ställa? Vad krävs från politiken? Det och mycket mer diskuteras under samtalet.

Medverkande:

 • Anders Hermansson, vd, Föreningen Svensk Sjöfart
 • Gustaf Engstrand, Näringspolitisk chef, Almega Tågföretagen
 • Ulric Långberg, Samhällspolitisk chef, Sveriges Åkeriföretag
 • Åsa Coenraads, Näringspolitisk expert, Svensk Handel
 • Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, M
 • Ulrika Heie, Riksdagsledamot, C
 • Lars Reinholdsson, vd, LBC Frakt
 • Johan Davidson, Statssekreterare, Landsbyggds- och infrastrukturdepartementet
 • Tomas Arvidsson, Transportindustriförbundet

Medverkar i panel:
Mycket står på spel, ska vi leda eller följa elektrifieringen av tunga transporter?

Tid: Onsdag 26 juni kl 14:00 - 14:45
Plats: fartyg, Teaterskeppet, "Lilla Matsalen"

Ämne: Klimat/miljö, Energi
Arrangör: The Pathways Coalition

Beskrivning av samhällsfrågan:
Elektrifiering av tunga fordon är nödvändigt för klimatomställningen och på samma gång en stor möjlighet för svenska exportföretag. Vad krävs av politiken och företagen för att realisera möjligheter som skapar internationell konkurrenskraft och samtidigt klarar klimatmålen till 2030 och 2045?

Utökad information om evenemanget:
Transportsektorns omställning har stor potential att skapa konkurrensfördelar för svenska exportföretag, vilket skapar nya jobb och tillväxt i ekonomin. Den svenska marknaden är ofta snabb att ta till sig ny teknik och nya lösningar. Historiskt har detta gett svenska företag ett försprång i utvecklingen. Samtidigt är en omfattande elektrifiering av den tunga transportsektorn helt nödvändig oumbärlig för att nå klimatmålen till 2030 och 2045. Sverige är inte ensamma om att se potentialen som uppstår när världen ställer om, andra länder investerar kraftigt för att ta teknikledarskap. Snabb innovation och teknikutveckling förutsätter nära samarbete mellan företag och politik med gemensamma ambitioner. Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för en snabb och omfattande elektrifiering av den tunga transportsektorn? Hur höjer vi tempot för att inte missa möjligheten till teknikledarskap? Har vi lösningar och den politik som krävs? Vi samlar företagsledare och politiker för en diskussion

Medverkande:

 • Christian Levin, CEO, Traton & Scania CV
 • Annemarie Gardshol, VD, Postnord Group
 • Johan Mörnstam, VD, E.ON Sverige
 • Jonas Wiklund, CEO, Wibax Group
 • Oscar Hyléen, VD, Sveriges Åkeriföretag
 • Anna-Caren Sätherberg, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
 • Martin Kinnunen, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
 • Christofer Fjellner, Oppositionsborgarråd Stockholms stad, Moderaterna
 • Rickard Nordin, Riksdagsledamot, Centerpartiet