Svart på vitt om åkerinäringen

Publicerad 2020-04-07 / 13:31 av tove.winiger i Nyheter

Svartvit bild på kvinna.

 

Fakta och statistik, och rätt sådan, är vad vi grundar beslut, ställningstaganden och åsikter på. Den här rapporten samlar fakta om åkerinäringen så att alla som är intresserade eller berörs av lastbilsbranschen ska ha rätt information om vad som gäller.

Vi vill sätta lastbilar på alla beslutsfattare, opinionsbildare och människors agenda. Det är en förutsättning för att förbättra villkor för människor och möjliggöra hållbara transporter med lastbil.

Vi samarbetar med svenska och internationella myndigheter och politiker, med näringslivet och akademin, och en lång rad andra organisationer.

I den här publikationen presenterar vi fakta och statistik över den svenska åkerinäringen och transportmarknaden. Vi hoppas du lär dig något nytt