Gör åtagandet för Fair Transport

Stort intresse för Fair Transport

Publicerad 2019-08-22 / 11:48 av Charlotta.Nilsson i Fair Transport

Närmare 90 godkända Fair Transportföretag och ytterligare några hundra företag som håller på med sitt åtagande. Det är nuläget för Fair Transport, åkeriföretagens egna initiativ för att synliggöra arbetet med hållbara transporter. 

Det finns alltid leverantörer vars enda konkurrensmedel är priset. Det måste få ett slut. Ur ett historiskt perspektiv har upphandlingar vunnits av den som erbjuder det lägsta priset. Genom att strunta i övriga åtaganden gör vissa transportörer jobbet billigt. En kortsiktig lösning som skadar både företag och dess personal.

Att arbeta med att minska företagets miljöpåverkan, erbjuda bra arbetsvillkor och jobba aktivt med trafiksäkerhetsåtgärder är idag en överlevnadsfråga för åkeriföretagen. Det är så man attraherar personal, får ett livskraftigt företag och tar ansvar – hela vägen.  

Med Fair Transport har åkeriföretagen fått en möjlighet att visa upp detta arbete. Fair Transport syftar till att ersätta priskonkurrens med hållbarhetskonkurrens. Ambitionen är att tydliggöra och synliggöra det förändringsarbete som sker, för att uppnå bättre transportaffärer med så liten påverkan på människors hälsa och miljö som möjligt. Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats.

Stå inte bredvid och titta på. Gå in på fairtransport.se och gör ditt åtagande du med.  

 


 

Sagt om Fair Transport

– Aggressiva hållbarhetsmål är en självklarhet. Hållbarhetsarbete är fråga om Ekonomi, Säkerhet och Miljö. Om man inte viktar alla tre parametrar lika, så faller hela hållbarheten. Detta gjuter Fair Transport grunden för. Vi vill visa på vårt enorma ansvarstagande och genom Fair Transport blir det lätt för kunden att följa upp. Mikael Andersson, vd i Märsta Förenade

– Transportköparna kommer att kunna jämföra äpplen med äpplen. Vi tycker det är viktigt för branschen att visa hur seriös den kan vara. Att vi har goda arbetsvillkor, arbetar med miljöfrågor, trafiksäkerhet och arbetsmiljö. Fredrik Öjdemark, vd på Närkefrakt.

- Vi har länge arbetat med alternativa bränslen, goda villkor och trafiksäkerhet. Fair Transport gör det möjligt att synliggöra vårt arbete. Mike Dahl, vd, Blondie Logistics.

– Fair Transport kan få stor betydelse. Det hjälper kunderna att identifiera hållbara transporter från sunda företag och beställaren ta ett större ansvar för hur produkten faktiskt transporteras. Konsumenter har ett stort ansvar att börja efterfråga gröna transporter. Louise Eklund, L, Regionråd, Region Skåne

- Medan transportbranschen envetet arbetar för hållbara lösningar, glömmer kunderna ofta att räkna in transporterna i sina hållbarhetsredovisningar. Därför ger vi transportköparna hållbarhetsdeklarerade transporter”. Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag.

– Jag har i ryggmärgen att saker ska gå rätt och riktigt till, att man inte lovar mer än vad man kan hålla och att man håller det man har lovat. Det ligger mig varmt om hjärtat. Med Fair Transport blir det tydligt att vi är ärliga, seriösa och att vi står för våra löften och åtaganden. Tord Sandin, vd, Sandin Cargo AB

- Vi vill att det ska vara enkelt för kunden att välja ett åkeri med sjyst inställning till socialt ansvar, både när det gäller människor och klimat. Vi vill ge våra kunder så bra förutsättningar som möjligt att göra bra val när det gäller transporter. Gabriella Hedenskog, Hedenskogs Åkeri.

 


 

Så här gör du åtagandet för Fair Transport och visar hur företaget arbetar aktivt med hållbarhet

När ditt företag ska göra åtagandet behöver ni gå igenom sex steg på fairtransport.se. Uppgifterna skickas till Sveriges Åkeriföretag som granskar och godkänner företaget. Så fort ni är godkända och klara blir företaget sökbart.

Vissa delar av åtagandet är krav, andra mervärden. Använd sidan som ett levande dokument. Det kommer att följa med utvecklingen, vilket gör att mål och mätbara faktorer kan komma att förändras.

•    Företaget måste vara medlem i Sveriges Åkeriföretag
•    Fyll i anmälan och skicka in
•    Du får en bekräftelse via mejl
•    Logga in och gå till ”Mina sidor”
•    Lämna information i sex steg. Inför varje steg finns information om vilka uppgifter du behöver ha redo, samt en fingervisning om hur många minuter varje moment tar
•    Gör ansökan i din takt. Sidan med de uppgifter du redan fyllt i sparas så att du alltid kan gå tillbaka och fortsätta
•    Uppgifter går att ändra när något händer som påverkar dina åtaganden

Kontakt