Sveriges Åkeriföretag konferens

Stort förhandsintresse för högaktuella åkerikonferenser

Publicerad 2019-02-19 / 11:27 av Charlotta.Nilsson i Effektiva transporter

Förhandsintresset är stort för de båda konferenserna Tanktransportdagen och Effektiva Transporter som Sveriges Åkeriföretag arrangerar i april i år.

Några av transportnäringens specialister samlas till två viktiga konferenser i april i år för att diskutera högaktuella frågeställningar för åkerinäringen.

Tanktransportdagen äger rum den 11 – 12 april i år och konferensen Effektiva Transporter – bygg- anläggning- och dispenstransporter – genomförs två veckor senare, den 25 – 26 april.

Båda konferenserna är förlagda ombord på Viking Lines fartyg Cinderella med avgång från Stockholm torsdagar på eftermiddagen och är tillbaka ett dygn senare.
Konferenserna vänder sig till beslutsfattare i åkerinäringen, dess leverantörer och kunder.

Politiker, sakkunniga och myndighetsföreträdare medverkar med föredrag tillsammans med åkerinäringens egna sakkunniga. Dialogen med kollegor och föredragshållare som har både erfarenhet och den senaste kunskapen som behövs för att utveckla åkerinäringen är mycket värdefullt.

- Nu händer det mycket inom IT, infrastruktur för vägar och elförsörjning, bärighet för vägar, införande av 34,5-meters lastbilsekipage och autonoma lastbilar, säger Peter Svensson som koordinerar specialistnätverket bygg- och anläggningstransporter i Sveriges Åkeriföretag. Vår målsättning är att konferensdeltagare får med sig den kunskap som behövs för bättre faktabaserade beslut och stabilare affärsuppgörelser.

Information och dialog med transportnäringens specialister har visat sig vara mycket uppskattat och förhandsintresset för de båda konferenserna är mycket stort. 

- Anmäl dig nu direkt till Malin Carlsson i Sveriges Åkeriföretag om du vill säkra din plats och hytt ombord på Viking Lines Cinderella där de båda konferenserna genomförs, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag och moderator för båda konferenserna. Förhandsintresset är mycket stort. 

Läs mer och anmäl er: 

Läs mer om Tanktransportdagen

Läs mer om Effektiva Transporter

Mårten Johansson

Om två månader kör vi och vi har redan över 100 deltagare registrerade till konferenserna.

Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag