bild infrastruktur

Stora brister i den långsiktiga infrastrukturplaneringen

Publicerad 2023-12-19 / 11:13 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen har satt den långsiktiga infrastrukturplaneringen ur spel genom sin styrning av Trafikverket. Trafikverkets svaga kostnadskontroll har förvärrat situationen. Resultatet är sämre transportmöjligheter och fler döda i trafiken än vad som annars hade varit möjligt. Det skriver Riksrevisionen efter att deras granskningsrapport publicerats. 

I den nationella planen för transportinfrastrukturen har regeringen slagit fast vilka stora infrastrukturprojekt som ska genomföras under 2022–2033. Budgeten för de större projekten är cirka 300 miljarder kronor.

Riksrevisionens övergripande slutsats är att de investeringar som regeringen har valt inte effektivt bidrar till att nå riksdagens transportpolitiska mål.

Bristerna beror bland annat på att regeringen genom sin styrning inte gett Trafikverket förutsättningar att föreslå de mest samhällsekonomiskt lönsamma projekten. Tillsammans med stora kostnadsökningar har det förhindrat en planering som ger mest nytta för pengarna.

Läs mer hos Riksrevisionen.