bild lastbil

Stöd och bidrag kopplat till omställningen

Publicerad 2024-02-29 / 12:45 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Det finns flera olika stöd och bidrag som går att nyttja för kommande omställningssatsningar vid exempelvis investering av fordon och laddinfrastruktur. 

Klimatklivet
Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Till exempel investeringar för att byta till förnybara bränslen och förnybar energi, bygga laddinfrastruktur eller ställa om till mer cirkulära produktionssätt. För 2024 är ansökningsomgångarna 4-15 mars, 2-11 juni och 1-8 november. Läs mer.

Klimatpremien
Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa elbussar, lätta ellastbilar, vissa tunga lastbilar samt miljöarbetsmaskiner. Den sökande kan få maximalt 20 procent av miljöfordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till och med 2024. Från 13 februari finns även stöd att söka för lätta eldrivna lastbilar. Läs mer.

Elektrifieringspiloter
Energimyndigheten utlyste 2023, 350 miljoner kronor till utbyggnad av infrastruktur för regionala elektrifieringspiloter i form av strategiskt placerade laddstationer för tunga godstransporter på väg. Enligt uppgifter kommer nya utlysningar under 2024. Läs mer. 

Investeringsstöd för överflyttning av gods
Ett nytt investeringsstöd för intermodala transporter kommer introduceras inom kort av Trafikverket. Trafikverket inväntar just nu beslut från EU-kommissionen och det väntas ske i början på mars. Läs mer.