Søren Larsen död

Publicerad 2019-09-10 / 16:41 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

I en ålder av 55 år har Søren Hyldstrup Larsen, vd för Nordic Logistics Association, gått bort. Søren Larsen var sedan januari 2012 vd och sammanhållande länk för organisationen som, mer än någon annan i transportbranschens historia, har lyckats samla de nordiska åkeriorganisationerna Sveriges Åkeriföretag, Dansk Transport og Logistik (DTL), Norges Lastebileier Forbund (NLF) och det finska åkeriförbundet Skal i en gemensam sammanslutning gentemot EU.

 

Sören Larsen

Med sitt enorma nätverk inom EU:s institutioner, sin stora arbetsförmåga och kunskap och hans diplomatiska egenskaper och färdigheter åtnjöt Søren Larsen ett brett erkännande i både EU-kommissionen och Europaparlamentet.

- Det är med chock och stor sorg vi nåtts av budskapet om Søren Larsens allt för tidiga bortgång, säger Erik Östergaard, ordförande i Nordic Logistics Association och vd för DTL i Danmark. Søren har haft en enorm inverkan på åkeribranschens inflytande i EU, och med sin diskreta natur och förmåga att hitta lösningar, har han många gånger lyckats vända vindarna i riktning till gagn för våra medlemmar. Hans plötsliga död är en enorm förlust för oss alla i NLA. Sören var också en god vän och kollega för alla medarbetare i de nordiska organisationerna. Våra tankar går till Sörens partner och hans andra familj, som måste bära den för tidiga förlusten av en älskad och omtänksam människa.

Efter avslutad utbildning i Master of Science vid Köpenhamns universitet kom Søren Larsen till det danska transportministeriet under Nyrup-regeringen på 1990-talet. Här avancerade han till att bli sekreterare till de dåvarande danska transportministrarna Jan Tröjborg och Björn Westh, innan han blev bekant med Bryssel och EU som transportattaché för den danska regeringen. Han fortsatte därefter vid Danmarks ständiga representation i Bryssel under tre års tid innan han 2001 valde att fortsätta sin karriär som lobbyist vid en privat byrå i Bryssel med inriktning på offentliga affärer. Søren Larsen kom därefter i kontakt med det danska åkeriförbundet Dansk Transport og Logistik (DTL), som han kände till från sin tid vid det danska transportministeriet.

Sören Larsen

Under perioden 2002 – 2012 var han DTL:s EU-chef och spjutspetsen i det dagliga arbetet med att främja den danska transportbranschens intressen i EU.

Ett av de senaste framstegen i rollen som vd för NLA lyckades han uppnå ett nära samarbete med de tyska och franska åkeriförbundens representation i Bryssel, vilket har resulterat i att NLA och de tyska och franska åkeriförbunden nyligen flyttade till gemensamma kontorslokaler i närheten av Europaparlamentet.

Søren Larsen lämnar efter sig sin partner Eric Sohl som han älskade att resa runt i världen med.

 

Text och bild: Anders Karlsson, Svensk Åkeritidning