Sök stöd för publik laddinfrastruktur för tunga fordon

Publicerad 2023-06-28 / 20:49 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Energimyndigheten utlyser upp till 350 miljoner kronor för stöd till utbyggnad av publika och strategiskt placerade laddstationer för tunga fordon längs med de större vägarna i Sverige. Stöd kan gå till såväl nya stationer som till uppgradering av redan befintliga. Samfinansiering krävs i olika omfattning beroende på trafikflöden längs vägnätet vid laddstationen. Utlysningen är en del av programmet för regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.

När är sista ansökningsdag? 
15 september 2023

När måste laddstationen vara klar?  
30 september 2025

Läs mer på här Utlysning för regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter (energimyndigheten.se)