Snöröjning utan barlast kräver inte YKB

Publicerad 2022-12-16 / 08:44 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen har gått ut med ny information om att de som plogar snö utan barlast, så som sand eller salt inte behöver YKB. Om sand eller salt finns som last räknas det som dock som en godstransport och behövs YKB.

Detta är Transportstyrelsens tolkning men det är Polismyndigheten tolkning som kommer att gälla i samband med kontrollerna.

Snöröjning
Efter svar från Transportstyrelsen är det vår uppfattning att om en förare framför ett fordon med en plog, fordonet kräver C-behörighet och fordonet utför ett arbete och ej utför en godstransport eller ett led i en sådan transport, blir inte lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens tillämplig. Detta då någon godstransport inte utförs (se 1 kap. 1 och 4 §§ nämnda lag). Vår uppfattning är dock att en sådan situation är mycket ovanlig för oftast har man barlast på lastbilen eller så saltar eller sprider man ut sand eller grus i anslutning till snöröjningsarbetet, vilket är att anses som en godstransport. Dessa godstransport faller in under lagen om yrkesförarkompetens och föraren behöver ha YKB, enligt vår uppfattning.
 
Bilbärgning
Bilbärgning som syftar till att förflytta fordon från ett ställe till ett annat utför en godstransport. Det ska även betraktas som transport när man kör till det fordon som ska bärgas och den körning som görs efter det att själva bärgningen är klar. Vår uppfattning är att lagen om yrkesförarkompetens blir tillämplig på alla de körningar som görs i samband med en bärgning (se 1 kap. 4 § nämnda lag).  Förare behöver därmed ha YKB när bärgning utförs.
 
Vissa undantagsfall i 2 kap. 4 § lagen om yrkesförarkompetens kan bli tillämpliga vid bilbärgning. Att uppmärksamma är att det är endast i de situationerna när föraren framför ett fordon i enlighet med en av undantagspunkterna som föraren inte behöver YKB, t.ex. i samband med en allvarlig trafikolycka som kräver räddningsinsatser.
 
Läs mer om undantag på sid 4, kapitel 2, i direktivet här.