Snart får fler köra lastbilar upp till 4250 kg

Publicerad 2024-03-14 / 10:03 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportstyrelsen redovisar nu sitt regeringsuppdrag och ger förslag på hur en försöksverksamhet kan genomföras där förare med körkortsbehörighet B får köra lastbilar med en totalvikt på 4250 kg. Något som är starkt efterfrågat från åkerinäringen och som vi önskar blir permanent. 

I dag används lastbilar för ett stort antal godstransporter i samhället, till exempel för paketleveranser. Vissa lastbilar som drivs av alternativa bränslen, främst el, kan väga mer och överskrider totalvikten 3 500 kilo, de räknas då som tunga lastbilar utan att deras lastförmåga nödvändigtvis är större än för en motsvarande lätt lastbil.

I juni 2023 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att skapa förutsättningar för en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om undantag för vissa körkortsregler för sina förare. Syftet är att minska bristen på förare med körkortsbehörighet C och att skynda på den gröna omställningen av transportsektorn.

Undantaget det handlar om innebär att det blir möjligt att köra lastbilar med totalvikt mellan 3 500 kilo och 4 250 kilo på behörighet B. En förutsättning är då att lastbilen drivs med alternativa bränslen och inte har släp. Ytterligare en förutsättning för att ingå i försöksverksamheten är att föraren ska ha haft körkort med behörighet B i minst två år.

Tillstånd för att delta i försöksverksamheten söks hos Transportstyrelsen. De kan inte ta emot några ansökningar än, först måste regeringsbeslut om författningsändringar fattas. Regeringens ambition är att detta kan ske efter första juli 2024.

Till rapporten.
 

Call-to-action Medlemskap

Bli medlem idag!

Ett värdefullt medlemskap för dig som driver ett åkeriföretag. Som medlem hos oss får du bland annat tillgång till våra nätverk, branschkunskap, nyheter, våra juristers branschspecifika kunskap och många förmåner från våra samarbetspartners.

Om medlemskapet