skog kundtjänstavgift

Skogstransportörer slipper betala tusentals kronor i kundtjänstavgift

Publicerad 2020-12-14 / 10:40 av Charlotta.Nilsson i Skogslogistikföretagen

Efter påtryckningar från Sveriges Åkeriföretags nätverk SLF, Skogslogistikföretagen, har Biometria ändrat sin debiteringsprincip för kundtjänstärende så att den inte längre läggs på transportören. Istället läggs kostnaden från 1 december 2020 på den som har avtal med Biometria. En förändring som sparar tusentals kronor åt transportörsföretagen. 

Under senaste halvåret har det varit mycket diskussioner och frågor gällande Biometrias införande av en fast avgift för kundtjänstärenden. En avgift på 228 kr per 12 minuter som lagts till vid korrigering av eventuella fel som uppstår i samband med inmätning. Denna kostnad lades på transportören vilket är SLF menat har varit felaktigt. Kostnaden läggs nu på den som står som betalningsmottagare för transportredovisning på befraktarkontraktet. En förändring som sparar transportörerna tusentals kronor.

Biometrias debiteringsprincip hittar ni här. LÄNK

Tydligare fakturaspecifikation
Vi har även efterfrågat en tydligare specifikation fakturaunderlaget som följer med fakturan om vilka kostnader som tagits ut. Detta är ett problem som Biometria är medveten om. Det är en teknisk lösning som ligger bakom problemet. Det är möjligt att få en mer specificerad faktura, om man beställer den via kundtjänst. Biometria debiterar inte ärenden som berör klargörande i faktureringen. 

Förtydligande av förarens ansvar och uppgifter vid mätning
Biometria har även arbetat igenom och förtydligat förarens instruktioner och ansvar vid bildmätning i sin ansvarsbeskrivning gentemot chaufförerna. Biometria betonar också att det är Biometria som har ansvaret för mottagningskontroll gentemot markägare och andra intressenter i råvaruaffären när det är de som är det mätande företaget.

Biometria uppmanar köpare och säljare av transporter att hänvisa till detta dokument vid förhandling, upphandling och uppdatering av transportavtal.

Ni hittar dokumentet här. LÄNK

Information till skogsåkeriföretag
Sveriges Åkeriföretag har skickat ut information om förändringarna till alla sina skogstransportörsföretag. 

 

Göran Danielsson

Ansvarig tjänsteman för SLF på Sveriges Åkeriföretag.
Branschföreträdare
010-510 54 15
goran.danielsson@akeri.se

dd