Skattebefrielsen för biogas kan återinföras 

Publicerad 2023-06-30 / 08:48 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

De nya bestämmelserna i GBER har nu trätt i kraft och det finns därmed möjlighet för Sverige att återinföra skattebefrielse för biogas utan godkännande från EU-kommissionen.

Den 23 juni 2023, antog kommissionen ändringen av den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER), som möjliggör full skattebefrielse till hållbar biogas och biogasol från vissa råvaror utan ansökningsförfarande och godkännande från EU-kommissionen. Ändringarna finns nu publicerade på alla EU:S officiella språk på Kommissionens hemsida och kan läsas här. Det innebär att ändringarna nu formellt har trätt i kraft.

När de nya bestämmelserna i GBER nu trätt i kraft finns det möjlighet för Sverige att återinföra skattebefrielse för biogas genom att endast anmäla till EU-kommissionen att skattebefrielse tillämpas. Energimyndighetens uppdaterade övervakningsrapport, som granskar risken för överkompensation, visar att biogasen inte var överkompenserad under 2022. Det bör därmed inte längre finnas några hinder för att återinföra skattebefrielsen. 

Vi hoppas därför att Regeringen nu skyndsamt genomför den nödvändiga ändringen i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen som krävs för att införa skattebefrielsen för biogas enligt GBER. Därefter bör skattebefrielse för biogas åter införas omgående. 

De nya ändringarna i GBER medger även att låginblandade biobränslen som uppfyller hållbarhetskriterierna i EU:s förnybarhetsdirektiv och är producerade av råvaror som listas i Annex IX kan skattebefrias. Regeringen bör även utnyttja möjligheten att skattebefria låginblandade biodrivmedel för att gynna en ökad inblandning av hållbara förnybara drivmedel.