Skattebefrielse för biodrivmedel till och med 2026

Publicerad 2022-12-14 / 18:55 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Europeiska kommissionen meddelar idag att man har godkänt Sveriges statsstödsansökan om fortsatt skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel i ytterligare fyra år. 

Därmed kan drivmedel som till exempel E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten skattebefrias i Sverige till och med sista december 2026.  

– Det är glädjande att vi nu fått en skattebefrielse som räcker i fyra år till skillnad från tidigare ett år i taget även om vi önskat en ännu längre period. Beslutet är viktigt för åkerinäringens arbete med omställningen till fossilfrihet, säger Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.

Läs regeringens pressmeddelande.