Senaste nytt om YKB

Publicerad 2022-11-07 / 08:00 av Malin.carlsson i Nyheter

Nyhetsuppdateringar - nyheter som rör YKB

Om du har ett giltigt YKB när du gått färdigt en komplett YKB-fortbildning utfärdas det nya kortet cirka två veckor innan giltighetstiden löper ut på det gamla. Du kan alltså gå din sista delkurs i god tid innan ditt kort går ut. Viktigt är däremot att föraren måste ha fått det nya YKB-kortet innan man kan börja gå kurser i den nya perioden.

Nyheter för YKB från 1 juni 2023

Vi har nu fått en ändring för YKB i TSFS 2023:11. Ändringarna innebär bland annat att:

- Varje delkurs ska rapporteras 
Från 1 juni ska varje genomförd YKB-delkurs rapporteras till Transportstyrelsen. På sikt hjälper det alla yrkeschaufförer att kunna hålla koll på vilka kurser man har gått. Alla YKB-kurser som du har gått från 1 juni 2023 kan du se när du loggar in på Mina sidor på Transportstyrelsens hemsida. Det är däremot inga krav om efterregistrering av tidigare genomförda kurser, vilket gör att kurser som du gått innan 1 juni 2023 fortfarande bara hos den som anordnade utbildningen.

- Nya möjligheter för anpassat kursinnehåll inom YKB
Nu är det möjligt att anpassa kursinnehållet i YKB efter åkeriets behov. Det ger ännu större mervärde för er att boka företagsförlagd YKB hos oss där vi kan låta kursinnehållet fokusera mer på ett visst område som berör er. Planera upp detta med oss i förväg. Välkommen att kontakta oss med dina önskemål.

- det öppnats upp för en tredje väg in för nya YKB-lärare där utbildningsanordnare själva kan utbilda nya lärare
- det nu finns en gemensam utbildningsplan som anger ämnesområden. Den eller de som inte följer branschstandarden, måste justera sin egen befintliga utbildningsplan och göra en ändring hos Transportstyrelsen.
- YKB-lärare skall genomgå en fortbildning om 7 timmar /år. Utbildningsanordnarna kan själva tillhandahålla utbildningen men måste kunna uppvisa intyg vid en tillsyn på genomförd fortbildning. Just detta krav träder i kraft 1 januari -24.

När du bokar YKB hos oss
Kom ihåg att fråga hur vi kan hjälpa er att anpassa YKB-utbildningen till ert företag. Det finns möjligheter till anpassningar för just er verksamhet. Kontakta oss via utbildning@akeri.se eller 010-510 54 00.
 

Kommer digital YKB tillbaka? 

Regeringen har i augusti-september 2022 gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur utbildningen för yrkesförarkompetens kan utvecklas med hjälp av distansutbildning för att göra det lättare att utbilda fler yrkesförare. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 december 2023. Läs vår nyhet om detta här.

I Sverige är max 12 timmar av en YKB-fortbildning tillåtet att genomföras på distans.
Under 2021 var det möjligt att genomföra hela sin YKB-fortbildning om 35 timmar på distans (digitalt) och detta upphörde att gälla från 1 januari 2022. Alla distanstimmar som är gjorda innan 31 december 2021 godkänns, men om du har gått minst en kurs på distans under din pågående YKB-fortbildningsperiod kan du inte gå fler digitala kurser i den perioden. Vi har i dagsläget inga öppna digitala YKB-kurser att erbjuda.

Boka utbildning

Våra kurser kan bli fullbokade snabbt så säkra gärna din plats snarast. Du hittar aktuella kurser på vår hemsida www.akeri.se/boka-utbildning. När kurserna försvinner från bokningen på vår hemsida är det fullbokat (eller fåtal dagar kvar), men kontakta oss gärna om du är intresserad av att ta en eventuell enstaka återbudsplats med kort varsel. Vi har inte möjlighet att hålla någon väntelista.

Till bokningssidan

Tips och råd kring YKB

Planera för YKB-kurser i god tid 

Tänk på att du kanske behöver resa en bit om du behöver en viss delkurs innan ett särskilt datum eller vänta tills den saknade delkursen erbjuds på din ort. Tänk på att kursutbuden är koncentrerade till januari-juni samt september-december. Platserna kan också ta slut. Följ vårt råd: vänta inte för länge! 
Du bokar din plats via vår webbokning: www.akeri.se/boka-utbildning.

Ett kursintyg som är nyare än utfärdandedatum på befintligt YKB-kort är alltid giltigt oaktat om det är 1 eller 10 år gammalt. 

Slutrapportering till Transportstyrelsen

När du har gått hela din YKB-fortbildning hos Sveriges Åkeriföretag slutrapporterar vi dig automatiskt till Transportstyrelsen när du är klar med alla fem delkurser. Om du gått YKB hos annan utbildare är detta viktigt att tänka på för dig:

Senast i samband med att du går sista delkursen behöver du ha skickat in ev. intyg om du har gått YKB-kurs hos annan utbildare än Sveriges Åkeriföretag. Skicka externa intyg till intyg@akeri.se. Intyg från annan utbildare än Sveriges Åkeriföretag måste inkomma till oss före kursstart då sent inkomna intyg kan göra att du inte blir godkänd och måste göra om en av tidigare kurser då vi omgående måste rapportera in komplett fortbildning till Transportstyrelsen efter att sista delkursen är genomförd.

Företagsförlagd YKB - prisvärt och flexibelt!

  • Är ni fler än 15 personer i det egna företaget eller tillsammans med andra? Samla ihop en grupp så kan du beställa företagsförlagd YKB, även digitalt. Ni önskar datum och vi utbildar. 
  • Läs mer om våra företagsförlagda YKB-kurser och se priserna här.  

Kontakta oss på SÅ utbildning

Välkommen att kontakta oss på SÅ utbildning på:
010-510 54 00
utbildning@akeri.se

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss med dina frågor.