Seminarium: Implementering av högkapacitetstransporter

Publicerad 2022-02-16 / 10:30 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Nordiskt Vägforum NVF Godstransporter bjuder tillsammans med Volvo AB och Sveriges Åkeriföretag in till ett seminarium med tema implementering av högkapacitetstransporter. Programmet inleds med möjlighet till provkörning av Volvos tunga lastbilar i Göteborg.

Tid: fredag 22 april kl 09.00-15.00
Plats: Volvo Trucks Demo Center, Göteborg. Infart via Volvo Cars Torslanda TLA -porten.

Seminariet riktar sig till den nordiska transportnäringen och dess beslutsfattare.

Godstransporter på väg med tunga lastbilar kan ytterligare effektiviseras genom att använda högkapacitetstransporter, HCT, dvs lastbilar som är tyngre och eller längre än vad som normalt är tillåtet. NVF seminariet fokuserar på nordiska erfarenheter och utveckling av HCT som ger stora fördelar för samhällsekonomi, konkurrenskraft, klimat och trafiksäkerhet. Fordon och vägnät behöver utvecklas för att uppnå god funktion, trafiksäkerhet och tillgänglighet till terminaler, industriområden och näringsliv.

HCT har införts på olika sätt i nordiska länder: Finland har kommit längst med infrastruktur för lastbilar på 76 tons bruttovikt och 34,5 meters fordonslängd. EU-kommissionen har under 2022 börjat diskutera en revision av direktivet för vikter och dimensioner. Vilka är barriärerna för effektivare vägtransporter och hur kan hinder undanröjas?

Nordiskt Vägforum NVF Godstransporter är ett forum för samverkan mellan myndigheter, forskning, näringsliv, fordonstillverkare, m.fl. nordiska intressenter. Nya rapporter från NVF Godstransporter presenteras i seminariet och det finns också möjlighet till provkörning av Volvos tunga lastbilar. Seminariet modereras av Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag.

Preliminärt program (med reservation för ändringar)
 

09.00 Registrering
09.15 Tunga lastbilar, utställning och möjlighet till provkörning
11.15 Lunch
12.15 Seminariet öppnas av Mårten Johansson, Sveriges Åkeriföretag
12.20 Dispenstransporter i Norden. Vägnät i Danmark till 32 meters lastbilar för dubbla påhängsvagnar. Finn Bjerremand, DTL
12.40 Utveckling av HCT fordon i Norge. Dag Nordvik, NLF
12.55 Planläggning av arealer för terminaler, parkering, omkoppling och omlastning för effektivare godstransporter. Torild Pesttun, Statens Vegvesen
13.10 Kontroll av tunga fordon på väg. Anders Gunneriusson, Transportstyrelsen
13.25 Paus
13.45 Trade Off. Regler och prestanda för kopplingsanordningar på fordon över 60 tons bruttovikt. Tobias Johansson, VBG
14.05 Så bygger du effektiva HCT fordon. Fordons egenskaper och framkomlighet. Lena Larsson, Emil Pettersson, Volvo
14.35 76 tonnes and 34,5 metres HCT in Finland. Advice on Nordic positions on weights and dimensions. Otto Lahti, Trafi
15.00 Avslutning
15.15 Buss avgår till centralstationen i Göteborg samt till Landvetter flygplats (för anmälda deltagare)
15.45 Buss anländer till centralstationen i Göteborg 
16.30 Buss anländer till Landvetter flygplats

 

Anmälan:
Anmälan görs via Sveriges Åkeriföretags webbokning senast den 8 april. Begränsat antal platser! Först till kvarn.
I anmälan kan du lägga till att du önskar transfer från Volvo till centralstationen eller Landvetter flygplats.
Eventet är avgiftsfritt men en avgift på 500 kr plus moms tas ut om du anmält dig och inte kommer.


Varmt välkomna!
Nordiskt Vägforum NVF Godstransporter
Volvo AB
Sveriges Åkeriföretag

Loggor för NVF Volvo och Sveriges Åkeriföretag