Seminarieserie del 4 - Snabbare implementering av högkapacitetstransporter på statligt och kommunalt vägnät

Seminarieserie del 4 - Snabbare implementering av högkapacitetstransporter på statligt och kommunalt vägnät

Publicerad 2021-08-24 / 13:46 av Charlotta.Nilsson i Genomförda Event

Välkomna till ytterligare ett webbinarie i vår seminarieserie på väg mot fossilfria godstransporter. Del fyra handlar om snabbare implementering av högkapacitetstransporter på statligt och kommunalt vägnät. 

Godstransporter på väg med tunga lastbilar kan ytterligare effektiviseras genom att använda högkapacitetsfordon som är tyngre och eller längre än som normalt är tillåtet.  Statliga och kommunala Bk1 vägar i Sverige som klarar 64 ton behöver därför uppgraderas där det är möjligt till BK4 för 74 tons bruttovikt med stora fördelar för samhällsekonomi, klimat och trafiksäkerhet. Arbetet med uppgradering behöver påskyndas och koordineras mellan Trafikverket och kommuner för att uppnå ett sammanhängande vägnät med god tillgänglighet till terminaler, industriområden och näringsliv i hela Sverige. Ytterligare effektivisering och ökad svensk konkurrenskraft uppnås med längre fordon där ett utpekat vägnät för 34,5 meters lastbilar har föreslagits. Men varför dröjer beslutet om längre fordon? Vilka är barriärerna och hur kan de undanröjas? 

Webbinariet ger en lägesrapport från experter i Trafikverket, kommun och näringsliv om hur statlig och kommunal väginfrastruktur utvecklas för att möjliggöra transporter med tyngre och eller längre lastbilar. Arbetet påverkas av politiska beslut och transportpolitiskt ansvariga svarar på frågor om hur partierna vill bidra till en effektivisering av godstransporter på väg. Seminariet riktar sig till transportnäringen och dess beslutfattare. 

Webbinariet är kostnadsfritt.

Föredragshållare, med reservation för ändringar:

  • Kenneth Natanaelsson, Trafikverket
  • Sara Thiel, Borås kommun
  • Johan Walther, Höganäs AB
  • Henrik Silfverstolpe, Malmö Stad
  • Anders Åkesson, C
  • Maria Stockhaus, M 
  • Teres Lindberg, S

Seminariet modereras av Mårten Johansson och Jacob Hartman, Sveriges Åkeriföretag.

DATUM: Onsdagen den 29 september 2021
TID: Klockan 13.00 - 14.30
PLATS: Microsoft Teams
ANMÄLAN: Anmälan görs via vår webbokning senast 27 september. En teamslänk skickas ut till anmälda deltagare den 28 september.

FRÅGOR OCH KONTAKT:
Innehåll: Mårten Johansson eller Jacob Hartman
Anmälan: Charlotta Nilsson

Varmt Välkomna!
Sveriges Åkeriföretag