Sanktionsavgifter för tillverkaren av självkörande fordon i stället för ägaren

Publicerad 2018-09-03 / 16:22 av Charlotta.Nilsson i

Sveriges Åkeriföretag har lämnat remissvar på utredningen "Vägen till självkörande fordon".

I förslag till lag om automatiserad fordonstrafik föreslår utredningen att en sanktionsavgift ska påföras fordonets ägare om fordonet under automatiserad körning inte följer bestämmelserna. Sveriges Åkeriföretag anser att ansvaret och sanktionsavgiften bör ligga på tillverkaren eller den som salufört fordonet i stället för hos ägaren av fordonet. 

Fordonstillverkaren kan sedan kräva ersättning från fordonsägare/brukare om det är den senare som orsakat överträdelsen och fordonstillverkaren kan styrka detta. Fordonstillverkaren torde ha bäst möjlighet att utreda huruvida systemet orsakat händelsen eller någon form av manipulation av systemet från till exempel ägarens/brukarens sida. 

Ett automatiskt körsystem är så avancerat i sin utformning att det skulle bli oerhört skev styrkefördelning att lägga utredning på ägaren/brukaren, som till exempel arbetar med helt andra uppdrag såsom åkeriverksamhet, att utreda och felsöka i system.

Därtill kommer storleksförhållandet med ofta mycket stora företag som tillverkare med stora resurser i förhållande till mindre åkerier med färre resurser.

Sanktioner innebär även en mycket större risk för åkeriföretag, åtminstone med nuvarande yrkestrafiklagstiftning där ett sanktionerat företag riskerar att förlora sitt goda anseende och därmed också yrkestrafiktillstånd vilket i praktiken leder till ett näringsförbud.