Sanktionsavgift ska bidra till svenska löner och villkor på vägarna

Publicerad 2022-05-19 / 14:56 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen har beslutat om en sanktionsavgift på 60 000 kronor för utländska transportföretag som inte lever upp till kraven på utstationering av utländska arbetstagare. Den höga sanktionsavgiften syftar till att motverka fusk och möjliggöra svenska löner och villkor för fler förare.

Från och med den 2 februari 2022 måste arbetsgivare som utstationerar förare i Sverige fylla i och skicka in en utstationeringsdeklaration på EU-kommissionens webbplats. En kopia måste sedan finns i fordonet för att visa upp vid en kontroll. Från den 15 juni 2022 kommer både Tull och Polis kunna sanktionera utländska företag som inte kan visa upp utstationeringsdeklarationen. 

Förslaget gör det möjligt för svenska fackförbund att komma i kontakt med utländska transportföretag och ställa krav på svenska löner och villkor.

Transportstyrelsen ska nu utarbeta en tillsynsstrategi för kontroller av utstationering av förare. 

Från Sveriges Åkeriföretags håll är vi positiva till de beslut som tagits. Genom att försvåra, öka kontrollerna och sanktionera de företag som utnyttjar utländska förare blir Sverige inte lika attraktivt för fuskande företag att utföra transporter i. Konkurrens på lika villkor är ett måste och något vi arbetat för i många år. Flera av våra medlemmar får redan nu förfrågningar på transporter som tidigare utförts av utländska företag. 

Läs hela regeringens pressmeddelande här.