Dispenshantering av specialtransporter 

Samverkan om dispenshantering av specialtransporter 

Publicerad 2023-05-16 / 09:54 av Charlotta.Nilsson i Dispens- och Vägtransportnätverk

Samarbete och samverkan mellan Trafikverket och Sveriges Åkeriföretag är av stor betydelse när det gäller dispenshantering för specialtransporter. 
Specialtransporter är en viktig del av åkerinäringen och involverar ofta transporter relaterade till infrastruktur, byggnader, försvar och energiförsörjning. Planering och genomförande av dessa transporter kräver hög kompetens och noggrann planering, särskilt med tanke på att godset kan vara stort och kräva komplicerade åtgärder. Ibland kan det även uppstå akutsituationer som behöver hanteras.

När det gäller gods som har större dimensioner än standardkraven krävs det dispensbeslut från antingen Trafikverket eller kommunen. Syftet med dessa dispensbeslut är att säkerställa att infrastrukturen är tillräckligt dimensionerad och att den kan skyddas.

Vid samverkansmötet diskuterades olika frågor och några var:

  • Hantering av dispensansökningar för företagsanvändare i ansökningssystemet Trix. 
  • Handläggningsprocessen
  • Definitionen av gods
  • Remisshantering från kommuner
  • Villkor för användning av Vägtransportledare (VTL) i dispensbesluten
  • Informationsinsatser
  • Pågående regeringsuppdrag för utveckling av dispenshantering 

På mötet deltog representanter från Trafikverkets dispensenhet, inklusive ledningen och handläggarna, tillsammans med representanter från åkerinäringen. 
Genom samverkan och samarbete kan man sträva efter att förbättra och effektivisera dispenshanteringen för specialtransporter.