Samsyn mellan branscher om behovet av förenklade dispenser

Publicerad 2024-04-12 / 07:35 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Behovet av att förenkla dispenshantering och korta handläggningstider förenar Sveriges Åkeriföretag och Mobilkranföreningen. Båda branschorganisationerna ser potential till förbättringar för transportdispenser både på kort och lång sikt. 

– Genom våra samtal kan vi hjälpas åt att driva frågor som är viktiga för båda branscherna, säger Peter Svensson, som ansvarar för infrastrukturfrågor på Sveriges Åkeriföretag. 

Senast om ungefär två månader ska Trafikverket lämna över det uppdrag man har för att effektivisera och förenkla dispenshanteringen. I regeringsuppdraget står bland annat att läsa:  
”Handläggningstiden kan variera från 10 minuter till över en månad vilket särskilt påverkar de branscher som har särskilda behov av en snabb handläggning. Hur ansökningsprocessen ser ut skiljer sig beroende på vilken aktör som hanterar ansökan, det kan därför vara svårt för den sökande att veta vad som krävs för att beviljas undantag.”   

– Det är tyvärr en beskrivning som stämmer överens med den verklighet många av våra medlemmar beskriver. Därför är det bra att Trafikverket nu ska presentera skarpa förslag för att förändra dagens hantering. Naturligtvis har vi höga förväntningar då det påverkar våra medlemmars vardag i allra högsta grad, säger Mattias Josefsson, vd Mobilkranföreningen. 

Båda organisationerna har noterat att handläggningstiderna hos Trafikverket har blivit längre på senare tid.  
– Jag har full förståelse för frustration bland företag. Samtidigt är det viktigt att vi arbetar sakligt och i god ton för att få ned handläggningstiden. Och det är något branschorganisationerna också kan hjälpas åt med i samtalen med Trafikverket, säger Peter Svensson. 

Långa handläggningstider kan skapa stora problem för åkeriföretagen med koppling till affärsavtal. Att ha en typ av överenskommelser med vite i sina avtal är en stor risk att ta på sig om man är beroende av ett myndighetsbeslut man inte kan styra över. Här behöver transportköpare ha bättre kunskap om åkeriers planering inför en specialtransport. 
– Vi kommer att genomföras en konferens i höst tillsammans med Trafikverket som vi hoppas kommer att belysa detta i hela transportkedjan. Här är transportköparna en viktig målgrupp, avslutar Peter Svensson, Sveriges Åkeriföretag.

Peter Svensson, Sveriges Åkeriföreatg och Mattias Josefsson, Mobilkranföreningen