Så ska fler kvinnor göra karriär i vår bransch

Publicerad 2019-04-16 / 15:30 av tove.winiger i Nyheter

Kvinna bakom ratten

Så ska fler kvinnor göra karriär i vår bransch

Åkerinäringen ska anställa 50 000 förare de kommande tio åren. Det gäller att rekrytera smart. Redan nu ligger Sverige långt över EU-snittet över anställda kvinnliga förare. På tio procent av förarplatserna i åkerinäringen sitter kvinnor, medan snittet för EU ligger på två procent. 

När Europakommissionen levererade sin slutrapport om hur branschen bör arbeta för att attrahera fler kvinnor som förare kan vi stolt konstatera att Sverige lyckats bra med sitt jämställdhetsarbete. Hälften av de som söker till transportgymnasierna i Sverige är kvinnor. 

Sveriges Åkeriföretag har bidragit till framgången, genom att göra precis det som kommittén föreslår i sin rapport. Vi arbetar kontinuerligt med att synliggöra och lyfta föraryrket i varierande forum, vi deltar i sammanhang där kvinnor finns och vi driver opinionsfrågor som kan kopplas till rekrytering av kvinnor i en traditionellt mansdominerad bransch. Vi får det att kännas som ett lustfyllt, intressant och möjligt yrkesval. 

På Sveriges Åkeriföretag hör vi ofta att åkeriföretag gärna hellre anställer kvinnor eftersom de generellt sätt tar färre risker och kör säkrare. Med en ökande brist på förare blir det ännu mer relevant att rekrytera från hela befolkningen. 

För att göra det möjligt måste åkeriföretagen utvecklas i linje med nya generationers förare. Ofta har de en annan syn på hur karriär och familj ska hänga samman - där både män och kvinnor värdesätter att vara föräldrar på lika villkor.

Läs EU-kommissionens rapport här: länk. Vår gemensamma intresseorganisation Nordic Logistics Association kommenterar rapporten här: länk.