epilepsimedicinering för yrkesförare

SÅ Juridik driver ärende om epilepsimedicinering och högre körkortsbehörigheter

Publicerad 2019-09-12 / 09:00 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Kammarrätten ska pröva huruvida epilepsimedicinering utgör hinder för innehav av högre behörigheter. Ett principiellt viktigt ärende för flertalet yrkesförare.

Ärendet gäller en man som fått en del av sina behörigheter återkallade av Transportstyrelsen. I samband med att mannen ansökte om att förlänga sitt körkort fann Transportstyrelsen att han haft två epileptiska anfall år 1988 och sedan dess medicinerat mot epilepsi. Inga anfall har inträffat sedan 80-talet.

Som skäl för återkallelse angav Transportstyrelsen att mannen inte uppfyller de medicinska kraven för innehav för behörigheter C1, C1E, C och CE eftersom han medicinerar mot epilepsi och att medicineringen i sig utgör hinder för innehav.

Med SÅ Juridiks hjälp överklagades ärendet till förvaltningsrätten. Till stöd för varför föraren fortfarande skulle medges innehav lyfte vi bland annat så kallad negativ rättskraft, det vill säga att Transportstyrelsen tidigare beviljat fortsatt innehav trots kännedom om mannens medicinering. Andra argument som fördes fram var bland annat att mannen varit anfallsfri i drygt 30 år samt att han har en god prognos. Förvaltningsrätten avslog mannens överklagan med motiveringen att det förekommit medicinering de senaste tio åren och att han därför inte uppfyller medicinska krav för innehav av körkort med högre behörigheter.

SÅ Juridik har överklagat domen till kammarrätten som har meddelat prövningstillstånd. Vi är mycket glada över att frågan om huruvida medicinering mot epilepsi i sig undantagslöst i Sverige ska anses utgöra hinder för innehav av högre körkortsbehörigheter nu kommer att besvaras av högre instans.

Vi uppmanar våra medlemmar som har förare som medicinerar mot epilepsi ha i åtanke att innehavet kan komma att ifrågasättas när det är dags för förlängning av behörigheterna. Transportstyrelsens beslut att inte medge förlängning av behörigheter gäller nämligen omedelbart, oavsett om det överklagas.

SÅ Juridik 

 

FAKTA - NYA KRAV FÖR YRKESFÖRARE

Tidigare fanns en s.k. undantagsregel för yrkesförare som haft epilepsi. Då räckte det att föraren varit anfallsfri i fem år. 2017 tog Transportstyrelsen bort undantagsregleringen i epilepsi-kapitlet för att leva upp till kraven i EU-direktivet.

Reglerna kräver nu att en yrkesförare med epilepsidiagnos både ska ha varit anfallsfri och medicinfri i tio års tid.

Källa: Transportstyrelsen