viltolycka

Så här gör du vid en viltolycka

Publicerad 2019-09-23 / 13:24 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Vad gör du om du råkar ut för en viltolycka? I Sverige inträffar det mer än en viltolycka nästan var 8:e minut. Det innebär att mer än 63 000 fordon årligen är inblandade i en viltolycka. 

Invaggas inte i någon falsk säkerhet bara för att du sitter i ett större fordon. Vart hundrade fordon är inblandad i en viltolycka. Över 30 procent av viltolyckorna sker dessutom i de tre storstadslänen.

Om olyckan är framme så ska följande rutiner vidtas:

  • Sätt ut varningstriangel 200–300 meter från olycksplatsen. Flytta om möjligt ditt fordon till vägrenen eller parkeringsficka.
  • Märk ut platsen där olyckan har skett.
  • Ring 112 och anmäl olyckan. Uppge olycksplats, vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret försvann.
  • Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Det tillfaller markägaren eller i vissa fall staten.

Om ni skulle köra på vilt är du skyldig enligt jaktförordningen 40 § och jaktlagen 26 § att göra en polisanmälan. Detta gäller vid kollision med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn och ska även ske om djuret inte är synbart skadat. Att inte anmäla en viltolycka med ovan nämnda djur är straffbart och kan ge böter.

Den 23-29 september har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka mot viltolyckor. På deras hemsida hittar du mer detaljerad information om du skulle råka ut för en viltolycka.