eaderbild logga örat mot vägbanan

Passa på att träffa oss när Rundresan kommer till Gotland!

Publicerad 2022-05-16 / 14:38 av Malin.carlsson i Genomförda Event

Du har säkert sett att Sveriges Åkeriföretag åker landet runt för att träffa våra medlemmar och prata om din verklighet och dina utmaningar. Snart kommer vi till Gotland och du kan träffa oss i Visby.

Det var ett tag sedan sist men nu vill vi träffa så många som möjligt av våra medlemmar. Vi har alla haft få tillfällen att ses under pandemin för att utbyta åsikter, erfarenheter, lyssna, lära och umgås. Nu ändrar vi på det.
Det händer otroligt mycket inom åkerinäringen. Omställningen till fossilfrihet är en utmaning för hela branschen. Införandet av mobilitetspaketet pågår i Sverige samtidigt som regeringen ser över hur kontrollerna av åkerinäringen ska skötas framöver. Satsningar på väginfrastruktur och underhåll måste öka och utmaningen med kompetensförsörjningen till åkerinäringen är ständigt närvarande.
Som branschorganisation är vår uppgift både att stötta våra medlemsföretag samt att informera och påverka politiker och beslutsfattare om vilka konsekvenser olika beslut och brister får för svensk åkerinäringen. Det är din verklighet och dina utmaningar vi utgår ifrån.
Kom och träffa oss! Samtidigt som du delar med dig av din verklighet och dina synpunkter för att hjälpa oss vill vi berätta om hur vi kan hjälpa dig i din vardag och hur du kan göra ännu bättre affärer med dina kunder.

När Sveriges Åkeriföretags rundresa besöker region Gotland kan du träffa oss i Visby:

Onsdag 1 juni
Tid: kl 16-20
Plats: Swedol, Hyvelgatan 3 i Visby

Vi bjuder på enklare förtäring och dryck.

Kl 18 kommer VD för Sveriges Åkeriföretag, Rickard Gegö att prata om aktuella branschfrågor.
Swedol har extraerbjudanden under denna kväll.
Fler samarbetspartners kommer att finnas på plats.


Vi planerar att vara både utomhus och inomhus beroende på väder.
Alla intresserade är välkomna! Ingen anmälan krävs.


Varmt välkomna!
önskar Sveriges Åkeriföretag och våra samarbetspartners 

 

Fotnot:
Sveriges Åkeriföretag genomför under 2022 en rundresa och besöker 39 orter från norr till söder.
Syftet är främst att träffa våra medlemmar för att lyssna in, ge kunskap och byta erfarenheter.
Upplägget skiljer sig åt mellan orterna men missa inte chansen till utbyte och nätverkande med kollegor, samarbetspartners, politiker och företrädare för branschen.
Se hela vår reseplan här.