roda kryss Sveriges Åkeriföretag

Röda kryss på E4 – bara för blåljusfordon

Publicerad 2019-04-03 / 14:47 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

När en olycka inträffar på motorvägen behöver räddningstjänst, polis och ambulans komma fram fort för att rädda liv. Nu testas ”tillfällig räddningsgata” i Stockholm – en metod där blåljusfordon får fri lejd med hjälp av signalskyltar över körfälten.

Utgångspunkten är framkomlighetsproblem på det högtrafikerade vägnätet i samband med trafikolyckor. Tidigare kunde räddningstjänsten använda vägrenen för att ta sig fram till en olycka, men i samband med att Trafikverket byggt fler körfält på E4, har vägrenen försvunnit.

Tillfällig räddningsgata är ett sätt att både öka trafiksäkerheten för övriga trafikanter och framkomligheten för räddningstjänst, polis och ambulans. Beräkningar har visat att framkörningstiden till en trafikolycka kan förkortas med upp till fem minuter, vilket kan innebära stora skillnader i en räddningsinsats. En annan viktig aspekt är att minimera störningar i trafiken och återgå till full framkomlighet på våra vägar så snabbt som möjligt.

Bilister uppmanas att vara uppmärksamma på de röda kryssen som tänds på signalskyltarna över körfälten. För att metoden ska fungera är det avgörande att alla följer skyltningen och lämnar den tillfälliga räddningsgatan åt utryckningsfordonen.

Polisen kommer i möjligaste mån att följa upp detta. Den som inte följer reglerna riskerar böter på upp till 3000 kronor och körkortsingripande.

Metoden ska nu testas på E4 från Södertälje i söder till Häggvik i norr, med start den 1 april.
 

Källa: Trafikverket