Sveriges Åkeriföretags jurister

Ring våra jurister – det lönar sig!

Publicerad 2019-03-18 / 11:22 av Charlotta.Nilsson i Juridik

Är du osäker på villkoren i ditt transportavtal/uppdragsavtal? Hur kan ni arbeta förebyggande med Kör- och vilotidsreglerna? Vilket ansvar ligger på dig som transportör vid en försenad leverans? Ring Sveriges Åkeriföretags jurister så får du hjälp.

Att arbeta proaktivt och vara ute i god tid, innan olyckan är framme, kan göra att du undviker onödiga tvister och avgifter. Just nu satsar SÅ Juridik mer än någonsin på att ge våra medlemmar förebyggande juridisk hjälp. Det är mycket att hålla reda på. Ring när det passar och fråga om det du funderar på. Dessutom ingår en halvtimmes gratis rådgivning i ditt medlemskap. Se till att utnyttja den!

Detta och mycket mer kan vi hjälpa dig med:

Frågor kring era transportavtal. Det kan röra sig om frågor så som uppsägningstid, volymgarantier, ersättning för ekonomiska förluster eller vad som gäller vid eventuell prisjustering och indexreglering av avtalet. 

Vi är experter på kör- och vilotider och yrkestrafiklagstiftning. Funderar ni över om man alltid måste använda sitt förarkort? Hur är det egentligen med veckovila i fordonet? Hur ska man göra för att förhindra överträdelser i ens verksamhet eller hur ska man göra när man blandar undantagen och färdskrivarpliktig körning? Vi sitter på svaren!

Transporträtt är också ett av våra huvudområden. Vi bistår medlemmar med rådgivning särskilt vad gäller reklamationer och tvister som härrör ur transporterat gods. Vi har koll på vad som gäller vid försenad leverans, om godset råkat ut för en skada eller i värsta fall om godset har förlorats. Dessutom ligger vi bakom framtagandet av Sveriges Åkeriföretags allmänna bestämmelser för transport av gods – Alltrans 2007 och kan besvara eventuella funderingar kring dessa. 

Vi kan även erbjuda helhetslösningar i form av färdiga erbjudanden inom områdena transporträtt, kör- och vilotider samt trafiktillstånd och trafikansvar. Erbjudandet inom respektive område består av en rättsutredning, en muntlig presentation och genomgång av utredningen och färdiga mallar anpassade efter respektive område.

petra Åhlström Chefsjurist Sveriges Åkeriföretag

Ring och prata med mig eller någon av mina kollegor på juridik.

Petra Åhlström, Chefsjurist, Sveriges Åkeriföetag