Regler kring studentflak

Regler kring studentflak

Publicerad 2023-05-26 / 09:00 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Snart är vårterminen slut och många av våra ungdomar tar studenten och kliver ut i arbetslivet. Studenten innebär många gånger sång på studentflak runt om i landet och många av våra medlemsföretag kommer att få förfrågningar om att köra. Var gärna med och bidra till studenternas dag men tänk på vilka regler som gäller.

Vid årsskiftet förtydligades reglerna som gör det möjligt att genomföra flakåkning i samband med exempelvis studentfiranden. Åkningen får nu bara ske i direkt anslutning till själva arrangemanget.

Vid tillfällig färd på flak eller släp gäller

  • Man får endast ta med passagerare i ett sådant antal, eller placera dem på ett sådant sätt, att fara inte kan uppstå.
  • Hållfasta skyddsräcken ska finnas, höjden bör vara minst 110 cm. Säten eller bänkar ska sitta fast.
  • Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
  • Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtal vara uppkopplat under hela färden.
  • Fordonet får inte köra fortare än 20 km/tim. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km/tim.
  • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.
  • Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.


Polisen ska meddelas
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former så att ingen kommer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Samordna detta om flera fordon är inblandade.

Läs Polisens information kring studentflak.

Läs mer hos Transportstyrelsen.