Regeringens budget är ett första steg men effektivare åtgärder krävs

Regeringens budget är ett första steg men effektivare åtgärder krävs

Publicerad 2022-11-08 / 15:13 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Satsningarna som är presenterade i budgeten ser vi som ett första steg men vi förväntar oss mer för att effektivisera godstransporter på väg. Vi vill se ett regleringsbrev till berörda myndigheter som till exempel Trafikverket och Energimyndigheten som säkerställer detta och säkrar omställningen av transportsektorn. 

Vi vill bland annat se:

  • Fortsatta långsiktiga satsningar på ladd- och gasinfrastruktur
  • Säkra tillgång på biodrivmedel också på längre sikt. Flytande och gasformiga fossilfria drivmedel har en viktig roll att spela för att ställa om de vägtransporter som är svåra att elektrifiera 
  • Snabbare utrullning av längre och tyngre fordon
  • Öka tempot på uppgradering av broar och vägar som klarar bärighetsklass BK4 som motsvarar 74 tons lastbilar
  • Mer resurser behövs för att stärka befintlig väginfrastruktur och minska den underhållsskuld vi har på vårt vägnät och som fortsätter växa
  • Fasa ut den årligt återkommande 2 procentiga BNP indexeringen av skatten på bensin och diesel

Svenska Åkeriföretag måste kunna konkurrera med åkeriföretag i övriga Europa. En lägre reduktionsplikt leder med största sannolikhet till lägre drivmedelspriser initialt vilket är positivt för svenska åkeriers konkurrenskraft, men vad händer med svensk drivmedelsförsörjning på lång sikt? Åkerinäringen är helt inställda på att ställa om till en fossilfri fordonsflotta men kostnaderna för drivmedel styrs av fler faktorer än skatter, även andra styrmedel påverkar. 

Regeringens aviserade skattesänkningar på diesel är ett steg i rätt riktning men blir nästan pinsamt otillräcklig med tanke på de vallöften som getts. Med konkurrenskraftiga kostnader ges åkeriföretagen ökade möjligheter till nyinvesteringar. Samtidigt krävs insatser och incitament för en ökad omställningstakt och här önskar vi att regeringen blir ännu tydligare i sina satsningar och ambitioner. Omställningen kommer inte ske av sig själv och långsiktiga spelregler behövs för att företag ska våga satsa.  

Vi välkomnar även den extra miljarden till vägunderhåll som absolut är nödvändig. Ett fungerande vägnät i hela landet är helt avgörande för fler effektiva transporter med längre och tyngre fordon och för att samhällsviktiga transporter ska fungera både på landsbygd och i storstad.