Regeringen vill utveckla utbildningen för yrkesförare

Publicerad 2022-09-02 / 08:12 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Transportbranschen är i skriande behov av personal. Regeringen ger därför Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur utbildningen för yrkesförarkompetens kan utvecklas med hjälp av distansutbildning för att göra det lättare att utbilda fler yrkesförare.

– Sverige behöver fler yrkesförare och det behöver bli lättare att genomföra fortbildningen. Därför vill vi undersöka möjligheterna till en utökad distansutbildning. Fortbildningen får inte bli en flaskhals för den svenska industrin och för åkerinäringen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen bedömer att möjligheten till distansutbildning ger ökad flexibilitet för förarna, samtidigt som det är viktigt att bibehålla de praktiska utbildningsmoment som inte kan utföras på distans.

Regeringen ger därför Transportstyrelsen i uppdrag att utreda hur utbildningen för yrkesförarkompetens kan utvecklas. Transportstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 december 2023.