Regeringen vill tillåta längre lastbilar på vägarna

Publicerad 2022-05-05 / 14:32 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen vill göra det möjligt för längre lastbilar att köra på svenska vägar. Därför gör man nu en anmälan om detta till EU-kommissionen, vilket krävs för ett svenskt regeringsbeslut.

Regeringen säger att möjligheten att köra med längre lastbilar är efterfrågad av branschen och ger ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.  Det här är åtgärder som stärker industrins konkurrenskraft och minskar transporternas klimatpåverkan.

Från vårt håll kan vi bara säga - Äntligen! Att kunna köra med längre fordon är något vi arbetet för i många år då vinsterna och nyttorna är många. Nu hoppas vi på ett godkännande från EU-kommissionen och därefter en skyndsam implementering i Sverige.

Finland har redan infört 34,5 meters lastbilar med goda erfarenheter. Längre fordon medverkar till ökad trafiksäkerhet genom att ett mindre antal lastbilar behövs för transportarbetet. Längre fordon är dessutom klimatsmart med mindre utsläpp av emissioner och koldioxid per fraktad enhet och samtidigt mer ekonomiskt fördelaktiga.

Enligt regeringens förslag ska det vara tillåtet med lastbilar så långa som 34,5 meter på vissa utpekade vägar, jämfört med nuvarande maxlängd på 25,25 meter. Lastbilarna ska få köras i högst 80 km/h på de utsedda vägarna. Ett nytt vägmärke ska också införas.
Åtgärden att tillåta längre lastbilar kan enligt Trafikverkets beräkningar minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4-6 procent.
Regeringen kommer nu att anmäla förslaget till EU-kommissionen. Därefter kan regeringen fatta beslut om de aviserade förordningsändringarna.