Regeringen vill höja säkerheten för korta dragbilar

Publicerad 2022-05-18 / 09:18 av Charlotta.Nilsson i Nyheter

Regeringen vill införa nya regler för att minska olycksrisken för korta dragbilar med påhängsvagn, så kallade EU-trailers. Förslaget anmäls nu till EU-kommissionen, för att regeringen senare ska kunna fatta beslut.

Vi är glada att regeringen nu går vidare med att höja säkerheten på korta dragbilar då de utgör en större säkerhetsrisk på våra vägar vintertid. Sveriges Åkeriföretag stod bakom den remiss som regeringens skickade ut i slutet av 2020 och har tryckt på för att de föreslagna förändringarna ska tas vidare.

Bakgrunden till förslaget är att det varit flera så kallade fällknivsolyckor där lastbilen vridit sig i förhållande till den tillkopplade släpvagnen, så att ekipaget vikt sig och blivit omöjligt att kontrollera.

Införs nya regler är det av största vikt att detta även kontrolleras. I vårt remissvar tillstyrkte vi även att ett straffansvar av både förare och fordonsägare skulle införas. Det måste vara kännbart att fuska, speciellt när andras liv äventyras.

Det nya förslaget gäller för tunga lastbilar med två axlar, varav en är drivande, och som har en eller flera tillkopplade släpvagnar ska därför lasten enligt förslaget fördelas så
1.    att minst 25 procent av fordonstågets sammanlagda bruttovikt belastar drivande axel, eller
2.    att den sammanlagda bruttovikten som hjulen på tillkopplade släpfordon överför till vägbanan inte överstiger 1,5 gånger den sammanlagda bruttovikten som hjulen på lastbilen överför till vägbanan.

Kraven ska gälla under perioden 1 december–31 mars.

Läs regeringens pressmeddelande här.